3 Hexagram I-Ťing/Rození

19.11.2023
Markéta Jurištová

Čím dál více se vychyluje kyvadlo dějin směrem k extrému. Prohlubují se propasti mezi skupinami lidí a to nejen napříč sociálními vrstvami, ale i názorovými oponenty. Extrémně bohatí a mocní lidé extrémně bohatnou, ostatní lidé chudnou nebývalým tempem. Politické reprezentace a masová média projevují velice vysoký stupeň arogance, nevzdělanosti a příchylnosti k bankám a nejbohatším korporacím. Všechny body v seznamu jevů, které jsou společné pro zánik civilizací, se naplňují. V posledních týdnech i kniha I-Ting mluvila o stejném nastavení v nevědomých vrstvách. Pozitivní ale je,  že když něco zaniká, rodí se i něco nového, a o tom je dnešní poselství.

Toto poselství je pouze a jedině přepisem výroků a komentářů Knihy proměn, opět připomínám, že jde o úžasný překlad Oldřicha Krále (mimochodem, už jste si pořídili vlastní Knihu proměn?).


Základní hexagram ze dne 18/11/2023

3= Rození= horní trigram: hlubina, voda/dolní trigram: vznět, bouře

Rašení, pučení, prodírání se k životu.

Obraz: Dešťová mračna a bouře po sobě jdou.Rození. Tak šlechetný člověk zakládá osnovu vztahů.

Výrok: Mohutnost a pronikavost, zisk a vytrvalost. Netřeba podstupovat čin, užijte pomocníků

Doba rození, doba růstu není nikdy jednoduchá a snadná. Vše je v pohybu, ve zmatku, v bolesti. Je-li naším údělem, nebudeme se rození vzpírat, ale také nebudeme vyrážet předčasně a bez rozvahy a bez pomocníků.


Výroky čar:

Hradby kolem.Je dobré vytrvat, je dobré stanovit si pomocníky. Přes hromadící se překážky je dobré nenechat se odradit a zůstat pevný v předsevzetích. A hledat si stoupence. Ty nejlépe získáme, nebudeme-li se vyvyšovat. 

Koně se rozbíhají do stran, hledáme oddanost.Však čeká nás štěstí, vše se posléze obrátí v dobré. Postup je v pravé chvíli možný a úspěšný. Ovšem jednej jen tehdy, když cítíš, že nastala pravá chvíle. Na tu chvíli počkej.

Při rození přináší vytrvalost v malých věcech štěstí, vytrvalost ve velkých věcech neštěstí. Zůstávej nezávislý, spoléhej se na vlastní síly. A nepřeceňuj se.


Protože při vytváření základního hexagramu se tři čáry projevily jako silné (proto k nám hovořily svými výroky), máme k dispozici doplňkový hexagram ( který je podle mého názoru něco jako vzkazem- radou-informací z hlubší roviny kolektivního nevědomí).


Doplňkový hexagram

Doplňkový hexagram

16= Nadšení=horní trigram: vznět,bouře/dolní trigram: přijetí, země

Obraz: Pod nadcházející bouří se třese zem. To je nadšení. Tak staří králové pěstovali hudbu a vzývali ctnost, obětujíce ji k tomu nejvyššímu, osvědčujíce takto svoji příchylnost předkům.

Výrok: Je dobré ustanovit knížata a vytáhnout s vojskem. Lidé jsou nadšeni tehdy, mluvíte li a konáte jim z duše. Nezradí vás a půjdou s vámi.
Zdroj: "Kniha proměn",skvělý překlad knihy z originálu od Oldřicha Krále.