36 Hexagram I-Ťing/Soumrak

22.09.2023
Markéta Jurištová
"Proměny, to je kniha, kterou neodkládáme, její způsob se zakládá ve věčné proměně, v tom, že vše je změna a pohyb bez přestání, všechno se věčně přelévá těmi šesti místy, to, co je nahoře, ani to, co je dole, není tu nastálo, měkké a tvrdé se mění, nic pevného či stálého z nich nelze odvodit, jejich náležitost je jen a jen ve změně. Jejich vycházení a vcházení se řídí pravidly a jen vedou k poznání toho, čeho je třeba se vyvarovat, ať ve věcech venkovních či vnitřních. Tak také objasňují příčiny starostí a trápení, nenajdeš v nich ani učitele ani ochránce, ale budou ti nablízku jako otec a matka. Nejprve vezmi jejich výroky a snaž se pochopit, kam směřují, tak se dobereš k jistým konstantám, bez toho pravého člověka však je marné cokoli zkoušet." Kniha proměn/ Veliký komentář druhá část

Take dnes jsem se zeptala jedné z nejstarších knih na světě:

"Co máme vědět v tomto čase, v této době ?"

Kniha proměn je jednou z knih, která se nedá půjčit. Jestli aspoň malinko chápete moudrost, která je v ní uložena, v žádném případě ji neodložíte a nechtějte to ani po někom jiném. Co naplat, pokud chcete s knihou komunikovat, snažit se pochopit o čem a jak hovoří, musíte si pořídit svoji vlastní. Doporučuji překlad českého sinologa Oldřicha Krále, který je výjimečný tím, že se jedná o skutečný překlad z originálu (ne překlad překladu) a také tím, že obsahuje poctivě zpracované komentáře a poznámky, což je u Knihy proměn doslova nezbytné. Knihu je možné koupit například zde:

Původně jsem si myslela, že vám budu symboliku výroků knihy a hexagramů nějak přibližovat, že bude potřeba nějaký návod jak uchopit texty starých mistrů. Jsem stále více přesvědčena, že to není potřeba, dokonce mám pocit, že mi kniha vysloveně svými naprosto jasnými poselstvími říká, abych radši nic nekomentovala a jen tlumočila.

Předkládám tedy dnešní informaci bez dalších poznámek, čtěte tedy už jen slova starých mistrů, která k nám promlouvají přes tisíciletou propast času.


Základní hexagram ze dne 22/9/2023

36= Soumrak= horní trigram: přijetí,země/dolní trigram: ulpění, oheň

Čínské jméno tohoto hexagramu je "zranění světla". Soumrak hovoří o soumraku, o beznaději, o klesání. 

Obraz: Zář sestoupila do země. Soumrak. Tak ušlechtilý člověk žije v zástupech a využívaje soumraku, září. 

Ohnivý kotouč země zapadl, slunce se skrylo do země, nastala tma. Za takových okolností je lépe splynout s ostatními, nesnažit se vyniknout, dát na mínění druhých a jimi se řídit.

Výrok: Soumrak. V nesnázích je dobré být vytrvalý.

V nesnázích a v nebezpečí je někdy dobré skrýt svou vnitřní sílu a světlo, nedávat svá vnitřní nadání najevo a stavět se poslušným a přizpůsobivým.


Výroky čar:

Soumrak se zaťal do levého stehna. Záchrana závisí na síle koně. Odtud kyne štěstí. Zranění postoupilo a je vážnější, ale vyváznout je ještě stále možné.

Soumrak u prince Ťi. A přece je dobré být vytrvalý. Příklady v těchto výpovědích jsou vesměs z doby počátků dynastie Ču. V tomto případě je to jisté. V kronikách je zaznamenán příběh prince Ťi, který žil na dvoře tyrana Ču Sin. Když několikrát opakovaně a marně vytýkal tyranovi jeho chování, mnozí mu doporučovali, aby raději myslel na útěk. Ale princ Ťi odmítl:" Kdyby poddaný, jenž nabádal svého pána, ale zůstal oslyšen, odešel vzápětí od dvora, usvědčoval by vlastně svého pána z nepravostí a na jeho úkor se ucházel o přízeň lidu. Takového jednání se nikdy nedopustím." Načež shodil pokrývku hlavy a rozpustil si vlasy, předstíraje šílenství, a poté upadl do otroctví. Znamená to, že i v této situaci lze trvat na svých zásadách, obstát se ctí v době největšího temna.


Protože při vytváření základního hexagramu se dvě čáry projevily jako silné (proto k nám hovořily svými výroky), máme k dispozici doplňkový hexagram ( který je podle mého názoru něco jako vzkazem- radou-informací z hlubší roviny kolektivního nevědomí). 

Projevení čar jako silných není vůbec samozřejmé, statistická pravděpodobnost tohoto jevu je jedna ku osmi pro jeden výrok a zde máme opět dva (jako minulý pátek, předchozí týden byly dokonce tři).

Dnes tedy nebudu vůbec nic dodávat, jen s respektem poděkuji.


Doplňkový hexagram

5= Očekáváni=horní trigram: hlubina,voda/dolní trigram: početí, nebe

Pokračování růstu

Obraz: Dešťové mraky stoupají k nebesům. Tak ušlechtilý muž jí a pije, slaví a je dobré mysli.

Mraky stoupající vzhůru k nebesům předznamenávají harmonii jin a jang, dočkáme se úrodného deště, vláha a úroda přijdou až bude čas, netřeba zasahovat, je potřeba vyčkat jejich chvíle.


Výrok: V tom čekání je důvěra a světlo naděje. Vytrvalost nese štěstí. Je čas přejít velkou řeku.

Čekat znamená nepostupovat. A v tom je vnitřní jistota, že dosáhneme cíle. Vláha padá z nebe, nemůžeme ji vyvolat, leda dočkat se jí můžeme. Trpělivosti je třeba a sebedůvěry, pak překonáme i veliké riziko.Zdroj: "Kniha proměn",skvělý překlad knihy z originálu od Oldřicha Krále.