aboutdreams.cz

02.06.2023

Markéta Jurištová

Projekt aboutdreams.cz, který se samospádem přetransformoval od 1.6.2023 v internetový magazín vznikl jako platforma pro články různých autorů o snech, snění, nevědomí a dalších fenoménech spojených s vnímáním reality a lidskou duší. S rozšiřováním počtu autorů jsme rozšířili i tematiku směrem do vědomého vnímání okolního světa. Z tohoto důvodu přibyla i rubrika glosy s komentáři k aktuálnímu dění kolem nás.

Hlavní myšlenkou a poselstvím projektu je to, že naše sny jsou možností, jak komunikovat s nevědomím- božskou bytostí, tajemnou entitou uvnitř nás, pomocí které se můžeme nejen něco dozvědět o (nejen)sobě a síle vlastní mysli, ale můžeme léčit tělo a duši. Svět kolem nás se mění čím dál víc. Rychlost těchto změn se zvyšuje a my zjišťujeme, že nutně potřebujeme pevnější ukotvení. Kde jinde brát sílu než ve vlastním nitru, kde jinde hledat oporu než u sebe, ve svém vlastním vesmíru, kde najít odpovědi na otázky, než u kořenů vlastní existence.

Moc bych vám všem přála, abyste našli cestu ke svému středu, ke své duši a pokusili se o komunikaci s entitou, o které skoro nic nevíme, jen to, že existuje a formuje nás i svět kolem, a pokusili se být s touto silou(energií) v harmonii.


" Ten kdo dokáže prostřednictvím písmen přivádět na svět nehynoucí potomstvo, ať se naším spisem nechá na tuto cestu uvést. Nechť se s dobrou nadějí svěřuje času. Je dobrým strážcem, když něco přijímá do úschovy z boží vůle." " Synesios z Kyrenaiky, O snech/In somnis

Synesios z Kyrenaiky byl řecký novoplatónský filozof, básník a rétor, žák slavné Hypatie z Alexandrie. V roce 399-402 působil jako vyslanec Kyrenaiky na dvoře císaře Arcadia v Konstantinopoli. Synesios napsal mimo jiné i knihu "O snech"(In somnis), tuto knihu jako první dal přečíst Hypatii z Alexandrie, jak se můžete dočíst v úryvku z dopisu níže, tvrdil, že ji napsal na jeden zátah k ránu, kdy se zdají "pravdivé sny". Knihu věnoval Obrazotvorné entitě (Fantastiké fyzis). Této entitě také daroval charistérion - zásvětní dar, který Řekové tradičně dávali bohům do svatyní. Myslím, že Synesiova Obrazotvorná entita je ta stejná inteligence za oponou snu, které já říkám Průvodce.

I proto jsem pojmenovala tuto platformu "about dreams", jako vzpomínku na filozofa a snílka Synesia.


"Sepsání té druhé knihy nařídil i dozoroval bůh a vznikla jako děkovný statek pro obrazotvornou entitu. Zkoumá se v ní vše o této obrazivé duši a předkládá také nauky, které se v helénském filosofickém myšlení objevují poprvé. Ale proč se o ní vlastně šířit? Popravdě řečeno, byla vyhotovena celá za jednu noc, lépe řečeno před svítáním, a tato noc zrodila také vidění ukazující, že kniha má vzniknout. Také se asi dvakrát nebo třikrát během psaní stalo, že jsem poslouchal sám sebe a své okolí tak, jako bych byl někým jiným. Dokonce i nyní, jakkoli často se k tomu spisu vracím, rozhostí se ve mně jakési podivuhodné rozpoložení a 'hlas božský se rozlévá vůkol', jak říká Básník. Avšak zda to necítím jen já, ale možná i někdo jiný, právě to mi povíš ty sama. Vždyť z helénských vzdělanců jsi to po mně jako první ty, komu se kniha dostává do rukou. To ti tedy posílám ze svých nevydaných písemností." Dopis 154 od Synesia pro Hypatii

PS: Ptáte se proč je název angličtině? Začíná písmeny AB jako abeceda a my jsme stále v pochopení okolní reality tak nějak pořád na začátku.