Existuje v lucidních snech skutečně nějaký prostor?

26.04.2023

Mnohým z vás může tato otázka připadat zvláštní. Jakmile jste lucidní, létáte po městech, procházíte zdmi a zkoumáte snovou krajinu. Některé lucidní sny vlastně zahrnují téměř neustálé zkoumání. Zdá se, že prostor určitě existuje, protože vnímáte, jak se v něm pohybujete.Přesto si jako lucidní snící můžete v průběhu snění všimnout, že dokážete prohlásit: "Ukažte mi Eifelovu věž v Paříži, až se otočím!". A s pocitem pozitivního očekávání, když se otočíte, zjistíte, že se právě díváte na Eifelovu věž.

Co to vypovídá o "prostoru" za vámi?

Nebo jste jako zkušený lucidní snící možná ignorovali snové postavy a zvolali žádost k neviditelnému Vědomí za snem: "Ukaž mi něco důležitého, co mám vidět!". Najednou předchozí snová krajina zmizí a vy se ocitnete tváří v tvář zcela novému prostředí.

Co to vypovídá o "prostoru" před vámi?

Nebo se jako zkušený lucidní snílek můžete v lucidním snu zastavit (jako jsem to kdysi udělal já), zkřížit snové nohy a začít meditovat (pro mě to znamenalo vyprázdnit mysl). Když jsem to udělal s otevřenýma očima, všiml jsem si, že se vizuální prostor přede mnou začal trhat jako roztrhané plátno a skrz stále se zvětšující trhliny a díry pronikalo zářivé světlo.

Co říká vyprázdnění mysli o povaze "prostoru"?


Lucidní hra s prostorem

Nebo si možná můžete s prostorem hrát, jako to dělal Alan Worsley, první lucidní snílek, který v roce 1975 během spánku ve spánkové laboratoři Keitha Hearnea z University of Hull signalizoval své lucidní vědomí očima. V lucidním stavu mohl například vidět, jak daleko by se mu natáhly prsty, kdyby skočil z vysoké budovy a visel přitom na římse. Lucidně sledoval, jak se jeho snové prsty natahují a natahují, a on přitom visí na římse.

Worsley si v lucidních snech hrál také s "prostorem". Když viděl vzdálené místo, které chtěl navštívit, lucidně k němu odmítl letět. Místo toho si vzdálené místo přitáhl k sobě silou své "vůle" nebo záměru. Když se díval, vzdálené místo k němu náhle přilétlo samo.

Když k vám v lucidním snu přiletí vzdálené "místo", co to vypovídá o prostoru lucidního snění?

Na těchto příkladech můžete vidět, že pošetilá otázka "Existuje v lucidních snech skutečně prostor?" se nakonec nemusí zdát tak pošetilá. Když si hrajete s prostorem, začnete si uvědomovat (podobně jako Alan Worsley a další), že si hrajete s představou, nebo byste to možná mohli nazvat myšlenkovým prostorem.

Myšlenkový, neboli ideový prostor; prostor jako idea= myšlenka

Zdá se, že Ideový prostor má určité vlastnosti, které jsou s ním spojeny:

Ideový prostor se jeví jako mentálně citlivý (např. Když Alan Worsley k sobě přitáhl vzdálený bod, tak přiletěl.)

Ideový prostor se jeví jako mentálně reflexivní (např. Když meditací vyprázdním svou mysl, představy začnou mizet).

Ideový prostor se zdá být nekonečně schopný vyjadřovat formu nebo potenciál (např. když oznámíte: "Ukaž mi něco důležitého, co mám vidět!", objeví se nová nečekaná vize).

Ideový prostor umožňuje komunikaci a výměnu energie i informací s jinou vrstvou vědomí.

S vědomím, že fyzikové jako Einstein ukázali propojenou či relativní povahu času a prostoru, resp. prostoru/času, mohl by si lucidní snící také hrát s konceptem myšlenkového času?

Zdá se, že myšlenkový čas v lucidních snech mentálně reaguje a reflektuje? Lze se v lucidním snu pohybovat v myšlenkovém čase?

Má Myšlenkový čas nekonečnou schopnost umožnit vyjádření formy a potenciálu? Umožňuje myšlenkový čas komunikaci nebo výměnu energie i informací s jinou vrstvou vědomí? Jak si můžete hrát s myšlenkovým časem?

Hra s časem a prostorem v lucidních snech přirozeně vede k tomu, že čas a prostor v bdělém světě vnímáme jako v zásadě nepodstatné nebo nezásadní. Prostor a čas mohou existovat pouze jako přesvědčivé iluze, které nemají žádnou základní realitu. Budhistický učitel jógy snění a mistr meditace Dawa Gyaltsen z osmého století to vyjádřil takto:

Zevnějšek / pohled je mysl
Mysl je prázdnota
Prázdnota je jasné světlo
Jasné světlo je jednota
Sjednocení je Velká blaženost.


Co tedy vlastně existuje v lucidních snech?
Přeloženo z originálu  "In Lucid Dreams, Does Space Exist? " a zveřejněno s laskavým souhlasem autora, který je autorem bestselleru "Lucidní snění - brána k Vnitřnímu já  Robert Waggoner oslovuje nejen ty, kteří jsou v lucidním snění již zkušení (inspiruje je ke zkoumání vědomí za snem), ale i úplné začátečníky.