Jste dobrák, nebo altruista? 

01.08.2023

Na začátku našeho života není s existencí člověka spojen žádný druh osobnosti, přicházíme na svět jako čisté duše. V nevědomí máme uloženy prenatální záznamy, vjemy, ale to z nás ještě nedělá osobnost. Osobnost se teprve začíná formovat během raného dětství a tam začínáme všichni stejně jako takoví malí egoisti, Jsme zaměřeni pouze na své vlastní potřeby.

Společnost nás až postupem času učí socializovat se. "Buď hodný/á." "Měl/a by ses rozdělit i s ostatními." "Musíš pomáhat." Znáte tyto věty?

A takto se společnost snaží vytvořit toho dobráka.

Otázka je, jestli takový člověk bytostně chápe o co jde. Co to je být dobrý, kde je psáno, že se musím dělit a kdo to vůbec určil?

A tak mnoho lidí dělá dobrodiní jenom proto, že se to od nich očekává nebo protože zkrátka z nějakého důvodu musí.

Teprve až když osobnost dozraje; což se v některých případech nestane za celý život a dokáže se oklepat z nánosu popela, který se na ní během života snesl, může se stát altruistou. Je to takový morální vrchol člověčenství.


"altruisme" – z latiny "druhý"

Takový člověk koná dobro ve prospěch širokého okolí - pro druhé, vědom si své vlastní osobnosti. Má přesah vlastní energie, ovládá postoje a jednání které nemusí být na jeho úkor. Slovo nemusí bych vyzdvihla. Pokud musí nebo má ten pocit, že to dělá proto, že se to od něj očekává, už je to zase dobrák.

Aby se z člověka stal opravdový altruista, nejdřív je třeba, aby vědomě integroval všechny dosavadní zkušenosti z mezilidských vztahů a znovu se naučil sebelásce. Pochopení toho, že je lidské pomáhat druhým, je ale velmi důležité mít se také rád.

Dobrákovi odchází energie i když to na začátku nemusí tak vypadat. Odkrajuje vlastně kousky sebe samého. Jistě si vzpomenete, že jste někdy o někom řekli: " To je ale takový dobrák/dobráček". 

Zkuste si vzpomenout jaký pocit jste u upřímného vyřčení těchto slov měli, jakým tónem jste to řekli. A co hůř, když to někdo řekl Vám… Necítili jste v tónu hlasu tak trochu nádech lítosti? Nezní vám slovo "dobráček" tak trochu jako "chudáček"? A znáte ty věty: On/a je tak hodný/á až je blbý/á.

Bavíme se tady ale pouze o upřímné komunikaci, ne o ironických poznámkách typu "No, Ty jsi ale dobrák."

Také se ve společnosti dost často říká: "Proč takový dobří lidé odcházejí dříve?"
... No, protože možná vyčerpali svou energii?

Když člověk ztrácí svou energii, vždycky se to projeví nějakou nemocí, to je celkem známá věc.

"Miluj bližního svého"

Jak to chcete ale udělat pokud nemilujete sami sebe? Někdo by mohl namítnout, že se přece má rád, tak proč by nemohl a neměl pomáhat ostatním, co je na tom špatného? Ale pokud sám cítí jak z něj odchází energie, má pocity zklamaní, občas prohodí větu typu "Já jsem mu/jí tolikrát pomohl/a a on/ona se ke mně chová takto…", je takový člověk v sebelásce?

Spoustu krásných a ušlechtilých přikázání vychází z předpokladu toho, že vy už to máte, ovládáte. To si bohužel mnoho z nás neuvědomuje.

Jistě už chápete o co tady jde. Zásadní rozdíl mezi dobrákem a altruistou je v jejich životní energii a ve způsobu jak s ní kdo zachází. 

Dobrák mnohdy nemá vlastní hranice, nemá přesah energie a nechává jí nevědomě odcházet.

Altruista si je vědom své energie a má jí v přesahu, proto může konat dobrodiní ve prospěch druhých aniž by tím obíral sám sebe.

K altruismu člověk dozrává, je si plně vědom vlastní osobnosti a své energie.

Pak je tady ještě další typ osobnosti, které se říká egoista. Ten sleduje pouze vlastní prospěch a zájem, většinou i na úkor druhých. Proč se o něm zmiňuji? Protože není dobrák jako dobrák. I egoista může být převlečený za dobráka. Na první pohled koná mnoho dobrého, viditelného pro ostatní. Zpátky si ale bere mnohem více než vykonal.

Někdo koná okázalé dobro a k ostatním zaujímá postoj "Jsem obětavý" , "Nemůžete se se mnou rovnat" To je taková povýšená narcistická dobročinnost.

Zde platí, že cesta do pekla je dlážděna samými dobrými úmysly.

Nejdříve je dobré zeptat se sami sebe komu a proč pomáháme, nebere nám to energii, co nás k tomu vede a stojí vůbec ten druhý o naši pomoc?

A jak se v jedné známé písni zpívá
… "Jen blázni stavěj most jinejm pro radost"…