Kvantová duše- Determinismus přírody

26.07.2023

Je na čase, zamyslet se se nad tím, co je to vědomí, zda je vlastní pouze lidem či zda ho mají i zvířata, popřípadě i neživé věci. Měli bychom zjistit, zda máme svobodnou vůli či, zda je to jen iluze. Svobodná vůle by z hlediska fyziky předpokládající deterministický vývoj všech systémů neměla vůbec existovat. Myslí si to i takové autority, jako je Stephen Hawking. Pro něj jsme jen biologické stroje bez svobodné vůle.


Předvídatelnost budoucího vývoje hmoty je v mnoha směrech omezena. Dle obecné teorie relativity je omezena samotnou globální geometricko- topologickou strukturou prostoročasu. Nedokážeme spočítat ani dlouhodobě předpovídat chování chaotických systémů – tj. všech fyzikálních systémů, které se skládají z více jak dvou částí. Předpověď chování částic na úrovni kvantového mikrosvěta má pak již pouze ryze statistický charakter. Přesto věříme, že budoucí stav každého objektu je jednoznačně předurčen jeho počátečním stavem.

Budoucnost je dána minulostí. Není známo nic, co by tento princip z hlediska fyziky narušovalo. Vzato do důsledku, již na počátku světa bylo určeno, na co každý z nás myslí právě teď i to, na co budeme myslet a co budeme dělat dnes večer. Je to pouhá iluze, že máme možnost se rozhodnout, zda půjdeme večer do kina, na pivo, za zábavou či zda zůstane doma a budeme se koukat na televizi či zalezeme do postele?

Je-li naše možnost svobodné volby nulová, v podstatě nelze nic na tomto světě ani v našich životech změnit. Vše, co bude, bylo již dáno. Zločinci nemohou za své zločiny, diktátoři dělali jen to, co jim bylo předurčeno. Lidé konající dobré skutky nám mohou být k smíchu – i oni však za to nemohou. Bylo jim to dáno osudem. Vlastně všichni děláme jen to, co máme a nikdo z nás to nemůže změnit. Stačí se nechat unášet proudem.

Pokud lidé ztratí důvod věřit tomu, že mají svobodnou vůli, nemohou věřit ani tomu, že mají duši, že tento svět má nějaký smysl. Pojmy jako morálka či svědomí ztrácejí svůj smysl a lidé se mohou chovat, jak se jim právě zachce. Však všechno bylo již dávno předurčeno – i jejich chování. Veškerý pokrok je jen důsledkem nevyhnutelného běhu událostí.


Pokud naše svobodná vůle není jen pouhou iluzí, psýché není produktem činnosti mozku, ale je velmi zajímavým fenoménem, o který by se fyzika měla intenzivně zajímat, pokud se má její vývoj posunout dál. 


Znamenalo by to, že fyzikům něco velmi důležitého v popisu světa chybí a vesmír není neživou hromadou hmoty, jak se nám jeví.


Podle knihy: Nový pohled na lidskou duši a vědomí (tiskem 2016)