Mentální architektura lucidního snění/Pohyb v bezprostředně vnímaném prostoru II.

15.08.2023


Soustředěná pozornost se záměrem

Jednou z metod jak se pohybovat v lucidním snu je "soustředěná pozornost se záměrem". Jak název napovídá, člověk se hluboce soustředí na cíl a zamýšlí se tam dostat. Člověk tedy upustí od ostatních starostí, možností, obav a nápadů a jednoduše se soustředí pouze na cíl, přičemž se tam "projektuje".

Vidíte, že se člověk nezabývá tím, "jak" se tam dostane - jestli poletím jako Superman, nebo se budu vznášet na kouzelném koberci - jakou rychlostí nebo v jaké podobě? Při tomto typu pohybu se člověk soustředí výhradně na cíl. Všechny ostatní otázky odpadají. Soustředění se na cíl jako na jedinou věc a následné projektování sebe sama na toto konkrétní místo, psychologicky řečeno, dělá své.

Jak se člověk "projektuje" na vrchol hory? Obecně řečeno, člověk se soustředí výhradně na vrchol hory a pak tam umístí své vnímání. Někomu se může zdát, že si tam "představuje" sám sebe, nebo si představuje, že se tam dotýká nejvyšší skály, ale v každém případě se zaměření člověka řídí jeho přáním a člověk se tam prostě ocitne - tam na vrcholu hory.


V tomto úryvku z lucidního snu z roku 2002 letím s přítelem:

"Vnímám, že prostředí je prostě "Příliš snové". Pak se o tom přesvědčím (a lucidně si to uvědomím).Říkám kamarádovi: "Letíme! Ukážu ti, jak na to," chytnu ji za ruku a letíme asi padesát metrů. Tohle uděláme ještě několikrát - letíme asi 50 stop. Pokaždé se zlepšuje. Nakonec jí řeknu, že abyste mohli snadno létat při jasném vědomí, musíte "vidět sami sebe tam, kde chcete být". Ukazuji na vzdálené auto a říkám: "Vidíš se tam a pak letíš, je to snazší." "A co když se tam vidíš?" ptá se. Dělám si z ní legraci a smějeme se tomu. Snadno tam doletíme. Projdeme bránou a vejdeme do krásné zahrady - je to jako miniráj." Všichni se usmívají.

V dalším příkladu vidím, kde chci být, a cítím, jak mě to k tomu "táhne":

3.-4. května 2006 - "Pozor na soustředění""Zdá se mi, že jsem na ulici v sousedství za slunečného dne. Zem pokrývá spousta sněhu. Všimnu si jednoho místa, kde stéká voda a vytváří ve sněhu velkou díru, obklopenou načechraným, nereálně vypadajícím sněhem. Najednou mi to připadá příliš "snové" a říkám si: "To je sen!" V tu chvíli vím, že je to lucidní sen. Vzlétnu a letím vzhůru. Snadno nabírám výšku a asi půl míle daleko přes velké pole vidím budovu školy. Natáhnu ruce a'la Superman a řeknu si, že se budu soustředit na jeden roh budovy a přitáhl ji k sobě - jak se soustředím, bez námahy zrychluji směrem k budově - a dorazím tam za vteřinu....".



Silové soustředění

Další metodou, jak se pohybovat po velkém vnímaném prostoru, může být tzv. "chtění". Všichni máme zkušenost s používáním fyzické síly, abychom něčeho dosáhli, a vůli lze přirovnat k "psychické síle". Otevřít plechovku coly se zdá být jednoduché, člověk vloží prst pod zátku a zatáhne. Ale pak si představte, jak otevíráte nepoddajnou skleněnou nádobu. Uvědomíte si, že se nechce otevřít, a tak sáhnete hluboko dolů a vyvinete tlak, sílu, násilí a emoce, abyste ji otevřeli!!!

V lucidním snu může být síla přání taková. Člověk si v lucidním snu hluboce přeje nějaký výsledek, a tak použije vnitřní tlak, sílu, moc a emoce, aby se to stalo. Hloubka chtění se často zdá být rovna emocím, které za ním stojí. Některé "chtění" v lucidním snu se tedy zdá být poměrně skromné, ale při jiných příležitostech může frustrovaný lucidní snílek psychicky vybuchnout silovým soustředěním, aby dosáhl vytouženého cíle. Lucidní "chtění" smete všechny překážky jako tsunami touhy.

Úmysl a vůle se zdají být podobné, protože obě realizují činnosti, ale existují mezi nimi jemné rozdíly. Zdá se, že vůle existuje jako moc nebo síla. Záměr se zdá existovat jako soustředěné zaměření.

Tento lucidní sen ze 7.-8. října 04 mě zastihl, jak vtahuju do "energie" lucidního snu. Cítil jsem, že jsem se konečně otevřel obrovskému zdroji lucidního snění. Pak jsem si přál letět: "Cítím se stále energičtější a začínám létat. Přitom vím, že mohu letět jakoukoli rychlostí a řítit se vpřed do tmy. Najednou se mi zdá, že jsem vstoupil do jakéhosi šedého prostoru vyplněného malými kousky zářivého světla velikosti kapsle (zdá se, že jsou asi z 90 % tvořeny zářivě bílým světlem s koncem, který svítí oranžovo-rezavě), které se rozptylují kolem mě. Vypadá to krásně jako abstraktní obraz."

V jiných lucidních snech jsem viděl, že při použití vůle v letu všechny barvy proudí dohromady, jako by se člověk pohyboval tak rychle, že se obrazy rozmazávají.

Při větším množství zážitků z lucidních snů se pohyb na větší vzdálenosti zdá být přirozený a normální. Člověk si začne vytvářet novou mentální konstrukci víry/očekávání, v níž se mu pohyb v lucidním snu zdá přiměřený dané situaci. Člověk se v psychologickém prostoru lucidních snů cítí bezpečně; cítíte to a je to vidět.


Výňatek z lucidního snu z 23. září 1997:

"Létám kolem a dělám legrační věci, mluvím s lidmi atd. Nemám žádné obavy z toho, že tento lucidní sen skončí - je to skvělé. Nakonec se rozhodnu vzlétnout na noční oblohu nad stromy. Je to, jako bych byl pneumaticky vytažen vzhůru, bez námahy. Dívám se dolů a vidím, jak se domy, ulice a stromy zmenšují a zmenšují. Dostávám se do euforie a říkám si: "To je ale krásný svět!" A tak se mi zdá, že jsem se dostal do euforie. Všechno mi připadá tak bezpečné a čisté - jako by to stvořil Bůh. Čím výš stoupám, tím víc vidím světlo..."

Pokračování příště



Autor Robert Waggoner napsal uznávanou knihu Lucid Dreaming - Gateway to the Inner Self a nedávno se spoluautorkou Caroline McCready knihu pro začátečníky Lucid Dreaming Plain and Simple. Spoluvydává bezplatný on-line časopis Lucid Dreaming Experience, jehož speciální číslo bylo věnováno zemřelým snovým postavám. Když zrovna nepíše nebo nevede semináře, Robert občas sní o svých dvou velmi upovídaných, ale již zesnulých kočkách Penny a Nickel.



Přeloženo z originálu "Some Secrets to Moving and Flying in Lucid Dreamsa zveřejněno s laskavým souhlasem autora, který je autorem bestselleru "Lucidní snění - brána k Vnitřnímu já  Robert Waggoner oslovuje nejen ty, kteří jsou v lucidním snění již zkušení (inspiruje je ke zkoumání vědomí za snem), ale i úplné začátečníky.