Mentální architektura lucidního snění/Pohyb v bezprostředně vnímaném prostoru

28.07.2023

Poznámka redakce: Tato série článků je určena primárně pro lucidně snící, aby jim pomohla v dalším postupu a zkoumání tohoto stavu vědomí. Pokud nejste lucidně snící, berte následující informace jako "ochutnávku" toho, co všechno reálně můžete zažít ve svých snech, pokud se naučíte probudit (do snu).

Robert Waggoner nabízí návod na pohyb, létání a "mentální architekturu lucidního snění".Za to, že jsem se naučil lépe létat v lucidních snech, vděčím nejchytřejší dívce v deváté třídě, Lanette. Ano, Lanette to dokázala - nebo možná to, co v lucidním snu představovala - ten chytrý deváťácký smysl pro rozkvétající mistrovství, znalosti a ženský intuitivní odhad. To mě naučila moje snová Lanette v lucidním snu:

24.-25. června 1990 - "Létání s Lanette"

"Jsem ve třídě, kde je asi třicet dětí. Podél jedné stěny jsou okna, lavice atd. Podívám se na učebnici na stole a všimnu si, že je pro lidi v sedmé třídě!?!. To mě zmate a začnu si myslet, že sem nepatřím. Otočím se doprava a uvidím Lanette (nejchytřejší holku na základce) a zeptám se jí: "Co je to za třídu? Co je to za třídu?". Pak se venku začne něco dít - asi bouřka. To mi připadá příliš divné a křičím na všechny něco jako: "Měli bychom tu být všichni!". Najednou nad námi do třídy vystřelí jasné světlo jako reflektor. Plně si uvědomuji, že jsem při smyslech, a s Lanette letíme vzhůru ke světlu. Vyletíme ven do čtvrti ulic lemovaných stromy vedle střední školy Central Junior High School. Manipulujeme s věcmi kolem nás a já přemýšlím o mechanismu snových simulací. Zajímavé je, že Lanette, jako by mi četla myšlenky, začne vyvolávat principy snových manipulací a letu! V jednu chvíli říká něco jako: "Forma je výsledek" nebo "Ve formě (tvého přání nebo víry) je výsledek". Letíme dál... "

(Poznámka: lucidní sen pokračuje dalším dobrodružstvím, pokusem o cestování v čase, ale po probuzení zůstalo výše uvedené, jako jediný princip snové manipulace, který jsem si dokázal vědomě vybavit - předpokládal jsem, že ostatní existuje v mém podvědomí).


V době, kdy se mi zdál lucidní sen "Létání s Lanette", jsem měl za sebou 15 let lucidního snění - měl jsem tedy spoustu zkušeností. Přesto všechny tyto zkušenosti přinášely otázky:

Proč se mi v některých lucidních snech zdálo létání tak snadné a v jiných tak frustrující?

Proč jsem minulý týden mohl létat jako Superman, ale tento týden se sotva drápu po snovém nebi.

Naštěstí jsem měl tu zjevnou smůlu, že jsem vyrůstal v Kansasu a učil se o snění (jak Castaneda nazýval lucidní snění) v prostředí s malou podporou nebo vedením od ostatních a s nutností spoléhat se prvních šest let jako lucidní snílek na vlastní analýzu a objevování. Z toho pramenila hluboká touha pochopit principy lucidního snění.

V dnešní době se dá na internetu klikat od jedné lucidní techniky k druhé (některé z nich se zdají být užitečné, jiné pochybné), ale málokdy se setkáme s vyjádřením základních principů - mentální architektury lucidního snění.

Vzhledem k tomu, že lucidní snění má velkou hloubku vrstev myšlení, může být dělení typů létání pro lucidní snílky užitečné i takto:

  • Pohyb v bezprostředně vnímaném prostoru
  • Pohyb ve vzdáleném vnímaném prostoru
  • Pohyb ve zdánlivém vnějším prostoru
  • Pohyb do nevnímaného prostoru
  • Přesun do jiných úrovní

Vezměme tyto úvahy a prozkoumejme je dále.


 

Kapitola 1. / Pohyb v bezprostředně vnímaném prostoru

Stále si vzpomínám na raný lucidní sen, kdy jsem si v dětství lucidně uvědomoval, že jsem na zahradě před domem u našich platanů. Slastně se stávám lucidním a rozhoduji se létat. Vyskočím několik metrů do vzduchu! Najednou, visíc v prostoru, si říkám: "Co teď?".

Pro mnoho začínajících lucidních snílků se létání v bezprostředně vnímaném prostoru jeví jako primární cíl. Dostat se z bodu A do bodu B by mělo být snadné - koneckonců se vám to zdá, ne? Zatímco pro mnohé je to snadné, pro jiné je pohyb frustrující. Zaseknou se, nemohou letět nebo se pohybují jen s extrémním úsilím.

Co se děje?

Zaprvé, mnoho začínajících lucidních snílků přenáší očekávání fyzického prostoru do psychologického prostoru lucidního snu. Zopakuji to ještě jednou: mnoho lucidních snílků vnáší do psychologického prostoru lucidního snu fyzická prostorová očekávání.

Je smutné, že začínající lucidní snílci bezmyšlenkovitě promítají představu fyzického úsilí do snového prostoru. Při lucidním snění chodí, šplhají, plavou vzduchem, přičemž používají úsilí fyzického typu. Jejich fyzické jednání v lucidním stavu je frustruje, aniž by si uvědomovali, že frustraci způsobuje jejich nesprávná víra ve fyzické jednání.

Řešení se samozřejmě zdá být docela jednoduché: Uvědomte si, že když jste lucidní,

1) existujete v psychologickém prostoru a

2) lépe fungujete pomocí psychologických principů.

Jak poznáte, že máte fyzický vztah k psychickému prostoru snů? No, upřímně řečeno, poznali byste to na své reakci na lucidní stav. Pokud vidíte, že se v prostoru vztahujete fyzickým způsobem, naznačuje to, že na určité úrovni věříte nebo cítíte, že prostor je fyzický nebo fyzicky podobný. Pokud naopak vidíte, jak se v prostoru vědomě vztahujete nefyzickým způsobem (prolétáte zdmi, měníte gauč na křeslo, létáte hlavou dolů atd.), naznačuje to, že věříte nebo chápete prostor jako psychologický.

Plavání prostorem- pád prostorem

Mnoho začínajících lucidních snílků zažívá létání ve snovém stavu jako plavání prostorem - já jsem to určitě zažil. Jako plavec hladící prsa ve vzduchu jsem pohyboval snovýma rukama a snovýma nohama a plahočil se vpřed a usilovně dělal pokroky. Co to naznačovalo o mých přesvědčeních/očekáváních? Jako lucidní "plavec" jsem si uvědomoval, že mohu "létat", ale plaváním jsem projevil přesvědčení o nutnosti fyzického pohybu! V této fázi jsem tedy stále vykazoval stopy přesvědčení o potřebě fyzického pohybu v psychologickém prostoru snů.

Mnoho začínajících lucidních snílků si také během letu všimne, že nabírají zdánlivou výšku. Vidí pod sebou domy nebo stromy a sotva tomu mohou uvěřit, že letí! Přesto se často a nevysvětlitelně stává, že začínající lucidní snílek náhle začne padat z vesmíru a zneklidní! Co se stalo? Vstoupila fyzická gravitace do psychického prostoru? Nebo naopak mohla pád aktivovat (fyzicky orientovaná) obava z nabytí výšky? Spustilo jejich nové "zaměření" na zem a předměty pod ní reakci na pád? Pravděpodobně ano.

Nepochybně lze tento typ "pádu" v lucidním snu vysledovat zpět k "chybě pilota", řekněme. Buď lucidní snící přenesl fyzikální představy/přesvědčení (například o gravitaci) do psychologického prostoru snu, kde tyto představy/přesvědčení slouží k omezení lucidního snícího. Nebo se lucidní snící začal soustředit na zem a předměty pod ní, možná s trochou obav, a toto nové zaměření a obavy ho "zatížily".

V psychologickém prostoru existuje zaměření na strach a obavy jako omezující faktory. Když se soustředíte na obavy, přitahujete obavy. Když se soustředíte na svůj cíl, přitahujete svůj cíl. V psychologickém prostoru záleží na zaměření.

Plavba snovým prostorem se zdá být v pořádku, když má člověk k dispozici krátkou vzdálenost. V některých lucidních snech, když se chci pohybovat v prostoru o velikosti místnosti, stále lehce a prakticky bez námahy proplouvám místností. Co na to říct - je to skvělý pocit! Ale co když se člověk chce dostat dál? Co když člověk v lucidním snu uvidí zajímavý bod, vzdálený asi 200 metrů? Pak se omezení snového plavání projeví ještě více a člověk musí objevit lepší přístup.


Létání a la Superman

Jiní mohou zaujmout zcela jiný úhel pohledu a napodobit Supermana. Vědí, že sní, a tak jednoduše natáhnou ruce rovně a začnou létat. Tito lucidní snílci si uvědomují, že psychologický prostor snění umožňuje provádět super výkony, takže létání jako Superman (nebo vznášení se či kouzelný koberec) se stává možným! Je neuvěřitelné, že při správném očekávání a soustředění se vznášejí a létají relativně snadno, jako v tomto lucidním snu z dubna 1983:

"Jsem venku podél zátoky a pohled na vodu mě přivádí do létací nálady, takže jsem teď napůl lucidní a vzlétám. Rozhodnu se, že se jen tak tak sklouznu nad hladinu. Je to vzrušující. Přibližuji se jako vlaštovky, které kloužou nad jezery. Najednou vystřelím přímo vzhůru a při pohledu dolů vidím na zátoce tři skvrny - ty skvrny, jak intuitivně vím, jsou "energetická centra".

Pokud dodržují zásady psychologického prostoru, jsou ve svém létání úspěšní. Pokud se však soustředí na obavy, například: "Ach, dostávám se příliš vysoko!", věci se zvrtnou. Pokud si osvojí omezující přesvědčení/očekávání, např: "Lze letět jen touto rychlostí," psychologický prostor se přizpůsobí tak, aby odrážel toto přesvědčení/očekávání. Zdá se, že váš psychologický prostor je do značné míry reakcí na vaši psychiku.

Lucidní snící se učí, že mohou překonat omezující nebo negativní přesvědčení/očekávání a zaměření na obavy nebo strachy. Tyto věci překonávají náhlým přechodem k soustředění svého záměru a vůle na daný problém nebo vyvrácením omezujícího přesvědčení/očekávání. Ve většině případů náhlé přepnutí na nové zaměření nebo nové očekávání umožní lucidnímu snícímu dosáhnout svého cíle.

Setkal jsem se však s jednou snovou postavou, která měla na létání Supermana jiný pohled:

5.-6. srpna 02, tento lucidní sen jsem nazval: "Mnoho druhů létání....". "Stal jsem se lucidním a udělal jsem řadu věcí. Říkám jednomu chlápkovi, který vypadá jako Robin Williams, že chci vědět všechno, co se dá o létání ve snech. On suše odpoví: "Není jen ten supermanovský druh létání." A já mu na to řeknu: "To je v pořádku. Říkám: "Ano." Zavrtí hlavou a vysvětlí: "Musíte pochopit, že existuje mnoho různých druhů létání." Odmlčí se. "Létají jungamoni, hugamoni a tagamoni a pak je tu...." (Pokračuje dalšími čtyřmi zvláštními názvy létání). Snaží se poukázat na to, že pro různé typy lucidního létání jsou zapotřebí různé typy lucidního prostředí. Nejlepší je použít ten nejvhodnější. Supermanovo létání se zdá být velmi skromnou úrovní. Pokračuje dalšími informacemi o používání myšlenek (mentálních asociací) a létání. Má pomocníka, který vypadá jako CW....".

Zajímavá myšlenka: Různá lucidní prostředí naznačují různé typy lucidního létání.


Projekční síla - létání a la Spiderman

Všichni známe Spidermana. Vystřeluje pavoučí sítě na budovy a předměty a pak je používá k létání. Na rozdíl od Supermana, který se chystá létat a jednoduše to očekává nebo si to přeje, Spiderman promítá pavučiny, které používá k létání. Bez pavučin nelétá. "Proč o tom mluvíme?" zeptáte se možná.

V některých případech lucidního snění "projektujeme" sílu na objekty v lucidním snu a tuto projektovanou sílu pak používáme k létání. Vezměte si například tento lucidní sen:

"Když se ocitnu v lucidním snu, uchopím modrý sandál, který letí! Držím se ho, zatímco tento sandál letí zipem po místnosti - radostně se držím a žasnu nad rychlostí modrého sandálu."

Nebo: "Stojím na svahu kopce a při jasném vědomí se rozhodnu dotknout se křídla letadla. Najednou začne křídlo letadla levitovat, a tak ho použiji, aby mě dopravilo tam, kam chci. Zavěsím se na něj a ono letí do míst, která chci navštívit. Zjišťuji, že je to velmi snadné."

Ačkoli sandál i letadlo mají v jistém smyslu asociaci s pohybem, stále mě překvapují lucidní sny, v nichž jako bych "promítal sílu do druhého" a létal. Po probuzení si obvykle připomenu, že sandál nebo letadlo vzlétly díky mé víře a očekávání - ale vždycky si říkám: "Proč promítáme sílu do jiných osob nebo do jiných věcí?"Pokračování příštěAutor Robert Waggoner napsal uznávanou knihu Lucid Dreaming - Gateway to the Inner Self a nedávno se spoluautorkou Caroline McCready knihu pro začátečníky Lucid Dreaming Plain and Simple. Spoluvydává bezplatný on-line časopis Lucid Dreaming Experience, jehož speciální číslo bylo věnováno zemřelým snovým postavám. Když zrovna nepíše nebo nevede semináře, Robert občas sní o svých dvou velmi upovídaných, ale již zesnulých kočkách Penny a Nickel.Přeloženo z originálu "Some Secrets to Moving and Flying in Lucid Dreamsa zveřejněno s laskavým souhlasem autora, který je autorem bestselleru "Lucidní snění - brána k Vnitřnímu já  Robert Waggoner oslovuje nejen ty, kteří jsou v lucidním snění již zkušení (inspiruje je ke zkoumání vědomí za snem), ale i úplné začátečníky.