Psychika souvisí se zdravím, integrujte vědomě energii opačného pohlaví/5.část

21.09.2023

Pamatujete se na článek o nevědomí? Popisovala jsem v něm velkou vodní planetu, na jejímž povrchu jsme my, žijící lidé, jako krystalky napůl ponořené v oceánu nevědomí. Zkuste si představit, že tyto krystalky mají tvar malých kuliček. Polovina kuličky nad hladinou je naše vědomá energie a ta pod hladinou je nevědomá (opačného pohlaví). Na svět totiž přicházíme celí, jsme jedno, složené ze dvou energií (Jing a Jang), ze dvou psychických entit. Malé děti jsou zpočátku téměř celou svojí bytostí ponořeni do nevědomí, až později vyplave jedna polokoule jasně na hladinu. 

Jak jsem psala v již zmíněném článku, oceán nevědomí je plný různých proudů a v hlubinách je pak obrovský vír, který drží celou planetu pohromadě. Je pochopitelné, že proto, aby se kuličky udržely jakž takž na hladině, je potřeba rovnováha a také spolupráce obou energií, vědomé i nevědomé. A o tom to, podle mého názoru, je. Celé je to rovnováze a spolupráci - integraci mužské a ženské energie, o integraci muže uvnitř ženské duše (animus) a ženy uvnitř mužské (anima).


Kulička se na hladině může zmítat, točit, proudy ji budou hnát různými cestami, ale pokud bude v rovnováze (nebo se bude o rovnováhu aspoň snažit) bude stabilnější a odolnější. Vývojem našeho vědomého Já se tedy zákonitě nějak vyvíjí také naše nevědomá stránka. 

Lidé si už velice dávno všimli známek něčeho iracionálního, nevědomého uvnitř vlastní duše, a své zkušenosti s touto silou vtělili do pohádek, mýtů a vyprávění. C.G. Jung podle hrdinek těchto příběhů nazval vývojová stadia integrace animy.


Vývojové fáze Animy

Eva - první žena, která byla vyhnána z ráje. Je to počáteční stadium, instinktivní, živočišné, zkušenosti s ženskou energií jsou silně provázané s pudy: vztahem mezi dítětem a matkou, později s reprodukčním pudem, sexualitou.

Helena - určitě se vám vybaví krásná Helena z Tróje, kvůli které se dokonce vedla válka. Tato fáze je plná romantiky a krásy. Určitě je zde také silná vazba na sexualitu, ale je více kultivovaná, společensky přijatelnější, nazvali bychom ji spíše erotikou. Je zde důležitá i osobnost milované ženy.

Marie - panna, matka Ježíše, další stupeň vývoje animy. Představitelka lásky, která přesahuje pudové stránky cítění, umožňuje hluboký vhled, sebeobětování, intuici a přesahuje do duchovní sféry.

Sofie - moudrost sama, nejvyšší stadium, které vede k novému poznání. Muž jehož anima dosáhla tohoto stadia je mudrc, filosof (filein=milovat, sofia= moudrost), to znamená, ten kdo miluje moudrost. Integrace je úplná, kulička je bezpečně rovnovážná a mohou se dít zázraky. Sofia spolupracuje se svým vědomým protějškem a je nápomocná při cestě za vyšším poznáním.

Muž tato stadia může sám na sobě identifikovat svým postojem k ženám obecně, z reakcí okolí na svoji osobu, nebo z reakcí či potřeb svého těla. Mládí až do středního věku je přirozené pro období prvních dvou fází. Pro rovnovážný vývoj animy je v tomto období hlavně důležité citové odpoutání syna od matky, odpoutání od fascinace matkou.Vývojové fáze Anima

"Animus, stejně jako anima, vykazuje čtyři fáze vývoje jako mužské obrazy v ženských snech nebo fantaziích. Nejprve se objevuje jako zosobnění pouhé fyzické síly – například jako atletický šampion nebo "svalovec". V další fázi má iniciativu a schopnost plánované akce. Ve třetí fázi se animus stává "slovem-logem", často se objevuje jako profesor nebo duchovní. Konečně, v jeho čtvrtém projevu je animus inkarnací smyslu. Na této nejvyšší úrovni se stává (stejně jako anima) prostředníkem duchovní zkušenosti, čímž život získává nový smysl. Dává ženě duchovní pevnost, neviditelnou vnitřní oporu, která kompenzuje její vnější měkkost. Animus ve své nejrozvinutější podobě někdy spojuje mysl ženy s jejím duševním vývojem a může ji tak učinit ještě vnímavější než by byl muž při své nejvyšší kreativitě. Právě z tohoto důvodu byly v dřívějších dobách ženy uctívány mnoha národy jako vědmy a věštkyně." C.G.Jung, Člověk a jeho symboly


Netvor - instinktivní a biologická fáze, souvisí s reprodukčními pudy, sexualitou

Autorita- zde animus stojí za ženskou touhou po nezávislosti a kariéře, plánuje konkrétní věci, je inteligentní, vzdělaný, vytrvalý, důkladný a rozumný, nutí ženu, aby měla stejné vlastnosti. Pokud se žena nechá ovládnout těmito schopnostmi a ztratí ženskost (např.city), může být sice velice úspěšná, ale bude tvrdá, stane se z ní kariéristka

Logos - animus má ve snech často podobu duchovního, učitele, profesora. Význam slov je u žen obsažen v nevědomí, jestliže žena argumentuje a dostane se do područí anima, není schopná kritického myšlení. Své názory pokládá za jediné správné, často to bývá kolektivní mínění, je ve společnosti správných lidí co dělají správné věci. Taková žena ztrácí svoji ženskost, eros je nahrazen logem.

Hermes - nejvyšší stadium anima, který získává vyšší moudrost (Hermes je poslem bohů) a předává ji ženě, jejiž život získává jiný smysl, působí jako průvodce duše (psychopompos) a zprostředkovává kontakt s nevědomím.


Animus může být úžasně kreativní nebo silně destruktivní, v závislosti na tom, jaký k němu máte vztah. Vnitřní krásu svého anima žena objevuje postupně, vrací se vlastně ke své podstatě, ke svým kořenům. Je vyrovnaná, má větší radost z práce, pěstuje kreativní koníčky, je inspirací svého manžela. Animus ve čtvrtém stadiu je pro ženu velkou oporou, dobrotivou silou v nevědomí a jednou z jistot.


Jak v sobě poznat animovu energii?

Snadněji poznáte jeho temné - nepříjemné působení. Zkuste se v negativních situacích trochu více pozorovat, mentálně se vzneste pár metrů nad zem a pozorujte sebe a ostatní aktéry z nadhledu.

  • Animovy stopy budou ve vašich přesvědčeních a předsudcích. V kázáních, které věnujete okolním lidem.
  • Máte někdy tendenci se podceňovat? Věty jako: "no to je mi podobné, to nikdy nedokážu, podívej se na sebe-jsi nemožná". Ano, i zde je animova energie.
  • Pokud cítíte odliv energie a vše se vám zdá šedé, cítíte se vyhořelá, prázdná, nejistá a pasivní, i to může mít na svědomí negativní aspekt anima. Animus má tendenci svoji ženu izolovat od okolí, chce aby byla jen s ním, nevadí mu, že bude zoufalá a nešťastná. Je tak trochu žárlivý a chce vás mít jen pro sebe, je to taková drsná forma lásky.


Jak integrovat anima?

Když postřehnete jeho působení ve výše uvedených situacích a dokážete se vůči jeho působení obrnit, máte vyhráno. Animus by totiž nad vámi neměl mít převahu, i když jeho obrovská energie ho k tomu předurčuje. Není to snadné, ale když v sobě najdete sílu mu vzdorovat, být sama sebou, získáte neocenitelného přátelského parťáka. Nebojte se ho oslovovat a žádat o pomoc, animus chce být pro vás užitečný, chce abyste si ho všimla a měla ho ráda.

"Obrovské množství mýtů a pohádek vypráví o princi, který se kouzlem změnil v divoké zvíře nebo netvora, a je vykoupen láskou dívky – proces symbolizující způsob, jakým se animus stává vědomým. Hrdinka se velmi často nesmí ptát na svého tajemného, neznámého milence a manžela; nebo ho potká jen ve tmě a možná se na něj nikdy nepodívá. Z toho vyplývá, že když mu bude slepě důvěřovat a milovat ho, bude ho moci vykoupit jako svého ženicha. To se ale nikdy nepodaří. Hrdinka vždy poruší svůj slib a svého milence nakonec znovu najde až po dlouhém, těžkém hledání a velkém utrpení. Paralela v životě spočívá v tom, že vědomá pozornost, kterou musí žena věnovat svému problematickému animovi, zabere mnoho času a zahrnuje mnoho utrpení. Ale pokud si uvědomí, kdo a co je její animus a co s ní dělá, a pokud se těmto skutečnostem postaví čelem, místo aby se nechala posednout, její animus se může proměnit v neocenitelného vnitřního společníka, který ji obdaří mužskými vlastnostmi jako je iniciativa, odvaha, objektivita a duchovní moudrost." Marie von Franz, Proces individuace/Člověk a jeho symboly


I když zde popisuji archetypy animy a anima jako reálné bytosti, musíme mít stále na paměti, že je to především energie s jakousi magickou osobností závislou na informacích, které v sobě nese. Tato energie je naší součástí, my sami jí poskytujeme část těchto informací. Archetypy animy a anima jsou vlastně soubory zkušeností nasbírané při kontaktu s opačným pohlavím. Tyto zkušenosti jsou trojího typu, osobní (dynamické, stále se mění a doplňují), rodinné (zakódované v rodové linii) a kolektivní (celého lidského rodu). Ve své podstatě jde o neustálou kultivaci a růst počtu zkušeností s láskou mezi muži a ženami, jde tedy o jakousi vztahovou energii mezi energiemi obou pohlaví, obecně, mezi protipóly Jin a Jang, energiemi světla a temnoty. Možná je tento neustálý vývoj tou nejdůležitější hnací silou našeho vesmíru. 


Jak mi to řekl hlas v nevědomí? : "Vesmír je myšlenka na lásku." (M. Jurištová) Bílá kniha lucidních snů


Zdroje:

C.G.Jung a kolektiv, Člověk a jeho symboly, Portál, 2017

C.G.Jung , Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí, Holar, 2018

M. Jurištová, Bílá kniha Lucidních snů, 2021Všechny díly:

Psychika souvisí se zdravím, integrujte vědomě energii opačného pohlaví/1.část

Psychika souvisí se zdravím, integrujte vědomě energii opačného pohlaví/2.část

Psychika souvisí se zdravím, integrujte vědomě energii opačného pohlaví/3.část

Psychika souvisí se zdravím, integrujte vědomě energii opačného pohlaví/4.část


Přečtěte si také: