Sen o kouzelníkovi/Analýza snu

08.11.2023

Markéta Jurištová

Byl jsem někde v zahraničí (Německo, Polsko). Seděl jsem v nějaké venkovní kavárničce. U vedlejšího stolu seděl nějaký kouzelník. Měl takový jakýsi blázna - šaška šat. Pak vstal a předvedl své číslo. Měl nějaký přístroj, pomocí něhož se vznesl do vzduchu (bylo to na úrovni barona Prášila) - balónky, plachty. Zůstal viset nad zemí v ležící podobě (břichem dolů). Své pomůcky na vznesení nechal uletět, ale přesto stále visel ve vzduchu. To ale nebylo vše. Začal mizet, jako by se rozplýval. Jeho obraz osciloval. Místy mizel a zase se objevoval. Pochopil jsem, že to není kouzelník, ale že to dělá doopravdy. Na kouzelníka si jen hraje. Když se vrátil na zem, šel jsem k jeho stolu a oslovil ho (trochu jsem se toho obával), abych se mu představil. Bál jsem se, že se nebude se mnou bavit. Asi by se se mnou nebavil, kdybych mu pokládal otázky jako ostatní lidé. Protože jsem věděl, že ta jeho "kouzla" nejsou jen iluze jsem mu pokládal jiné otázky (bohužel si na ně moc ne- vzpomínám). Tak se mnou začal bavit. Překvapilo mě, že mluví česky. Pak jsme byli někde na hotelu. Bydlel jsem tam já i on se svou skupinou lidí. Debatovali jsme spolu. Říkal, že mě vezme do učení, pokud budu mít čas jet s ním někde (do Prahy na dva týdny?) na školení. Trochu jsem se ošíval, že nemám čas, ale nakonec jsem souhlasil. Pak jeho lidé připravovali představení pro veřejnost. Byl jsem u toho. Viděl jsem z představení ale jen malou část, protože mě dcera probudila, zda bych ji neodvezl do školy. Jinak bych v tom snu asi ještě pokračoval. Měl jsem tendenci se do něj po probuzení ještě vrátit. RS

Rozbor:

V cizím prostředí, v zahraničí = za hranicemi ( za hranicemi vědomého, poznatelného světa), potkává snící osoba šaška, neboli blázna, který se vznese do vzduchu a stává se tím kouzelníkem - mágem. Snící se zprvu obává oslovit mága, ale nakonec si dodá odvahy a zjistí, že mág mluví jeho řečí (česky)a je ochotný ho učit. Snící tak překonává bariéru a je za to odměněn rozhovorem s mágem - tajemnou autoritou. Hotel jako budova zřejmě symbolizuje osobnost a duši snícího, kde již má mág a jeho doprovod své místo. První představení potom vypadá jako slibný začátek nějaké nové, zajímavé životní etapy, etapy poznání- vývoje-učení, která ale bude vyžadovat čas a trpělivost.

Soudím, že je zde také patrná snaha o zmírnění pocitu nejistoty a určité potvrzení duchovního vedení. Řekla bych, že tento sen je takzvaně transformační, označuje změnu, jedno životní období se přelévá do dalšího. Sen je vlastně příslibem určité iniciace a dalšího učení. Setkání s mágem vypadá jako setkání s archetypem bytostného-vnitřního  Já.

Dodatek:

Sen vykazuje velice silnou symboliku, která připomíná tarotovou kartu Kejklíře - Mága. Slovo tarot podle některých názorů pochází ze staroegyptského Ta - rosh (královská cesta), nebo se odvíjí od jména staroegyptského boha Thovta (řecký Hermes), nejmoudřejšího z bohů. Tarotové výkladové karty pochází zřejmě ze 14. století a podle mého názoru znázorňují staletím prověřené symboly kolektivního nevědomí. Proto si myslím, že má určitě význam při analýze tohoto snu připomenout význam této karty. Budu vycházet z výkladu českého hermetika Pierra de Lasenic (Petr Pavel Kohout), který se narodil na přelomu 19 a 20 století v Brně.
Karta Kejklíř - Mág je první kartou velkého arkána tarotu, znamená: chytrost, obratnost, novou cestu, tazatele a diplomacii, věrnost a napodobivost. Základní ideou karty je: "Myšlenka jest počátkem všech věcí". Lasenic ještě dodává:

"Věrnost, pevnost a neměnitelnost universálního zákona, napodobivostí nebo analogií ve všech úrovních, hle klíč, který nám dává zázrak prvního arkána, bez něhož všechna moudrost, všechna slova a všechno umění taje v našich rukách jako sníh, rozplývá se jako ranní mlha ve světle slunečním a stává se ubohou marností ješitných hlupáků."

Závěr:

Je pravděpodobné, že snící RS v bdělé realitě (tedy vědomě) prochází psychosociální krizí: hledáním, nejistotou a hodnocením předchozí životní etapy. I v nevědomí je tento předěl aktivní, změna nastala, směr už byl nastaven. Transformace se již děje. A to vše s aktivní podporou nevědomí, odhaduji, že tato změna je fyziologická, přirozená. Nevědomí výrazným způsobem poskytuje příslib vedení a duchovní podpory. Snící je v souladu se svým vnitřním Já - nevědomím, nastoupená cesta se slibně vyvíjí směrem k individuaci a seberealizaci.