Sen o moři/Analýza

27.01.2023

Markéta Jurištová

Probouzím se na pláži, u moře, nade mnou krouží ptáci, slyším šumění moře. Nechápu, jak jsem se tady vzala a proč spím pár cm od mořské hladiny. Jdu do hotelu, kde jsme ubytovaní se sestrou a rodiči. Pokoj máme ve třetím patře, nevím, jestli se dostanu dovnitř, nemám klíč (jen nějaký malinký, který určitě není od pokoje), ale sestra je v pokoji. Je ráda, že mě vidí, měla o mě strach, říká, že musím zavolat rodičům, aby mě nehledali. Vysvětluji, že vůbec nevím, proč jsem přespala na pláži, nechápu, jak jsem se tam dostala. Ze snu jsem měla příjemný pocit, probuzení u hladiny moře bylo osvěžující. Rodiče i sestra jsou stále naživu, nebydlím s nimi, netrávíme spolu dovolenou. MT

Rozbor

Moře a voda obecně jsou velmi výraznými symboly nevědomí. Probuzení v těsné blízkosti moře (nevědomí) může znamenat silnou vazbu na vnitřní Já a již probíhající komunikaci, výměnu informací, s nevědomím. Šumění moře, kroužící ptáci, to vše připomíná ostrov, který by mohl být symbolem osobnosti konkrétní snící osoby (ostrov - pevnina osobního vědomí v moři nevědomí). Ptáci sami o sobě také často symbolizují posly nevědomí. Na ostrově je hotel a v něm starostlivá sestra - blízká bytost, rodinná vazba. Sestra by také mohla naznačovat jakéhosi dvojníka, vnitřní Já na vyšší duchovní úrovni (vyšší patro). Snící dostává informace, že i rodiče se o ni zajímají a případně strachují, což je potvrzení bazálních (základních) společenských vazeb důležitých pro integritu člověka. Výstup do třetího patra - tedy vzhůru, vypadá jako symbol duchovního růstu, i když ještě chybí klíč (nebo je malý). V pokoji je sestra, snící nepotřebuje klíč - potvrzení, že duchovní růst je možný a bezpečný, snící přirozeně pokračuje v již nastoupené cestě. Snící MT zdůrazňuje nepochopení situace (zmiňuje se o tom na dvou místech ve svém popisu) - to vlastně znamená, že její mysl se snaží pochopit a porozumět, což je opět signálem duchovního růstu a přirozené touhy po poznání.

Závěr

Vypadá to, že vnitřní Já - nevědomí je v harmonii se snící MT, vzájemná komunikace funguje dobře a je cítit silný potenciál k postupnému duchovnímu růstu, který již úspěšně probíhá (schody vzhůru, čekající láskyplná bytost). Snící by možná měla ještě více věřit své intuici a vnitřnímu vedení. Z malého klíče se může stát časem velký klíč
a odemknout bránu k vyššímu poznání.