Sen o premiérovi/Analýza

01.03.2023

Markéta Jurištová

Sen začal tím, že jsem dostal v práci úkol. Měl jsem zjistit jak konkurence (mého reálného zaměstnavatele) uvádí na trh nový produkt. Zkoumal jsem tedy nějaký excelový soubor s daty a informacemi o určitém produktu. Obraz se ale náhle změnil na nějakou veřejnou prezentaci, zřejmě tiskovou konferenci, na které náš současný premiér vysvětloval a obhajoval svůj formulář přihlášení do důchodu a jakousi pomocnou konstrukci, která je k tomu potřeba. Premiér nebyl v životní velikosti, ale asi o půlku menší než je normální výška člověka. Vystoupil před publikum a začal vysvětlovat jak je formulář, na jehož vytvoření se podílela celá vláda, jednoduchý a úžasný. Měl to být formulář, který je určen pro moji generaci, která půjde do důchodu až za dvacet let. Svá tvrzení dokládal postavením asi čtyřmetrové věže z párátek, špejlí a klacíků, které byly svázané provázky a nitěmi, celé to vypadalo jako obrovský stav, který se ale bortil a byl velice chaotický a křehký. Premiér chtěl předvést jak pomocí této věže - zařízení jednoduše vyplní formulář. Já už jsem to nevydržel a vystoupil z davu, protože při pohledu na tu šílenou věž z párátek se mi chtělo brečet a smát se zároveň. Řekl jsem nahlas, že je to celé neuvěřitelně hloupé a požádal premiéra aby vyplnil ten skvělý formulář sám a teď hned. Premiér se na mě podíval a začal rychle utíkat pryč. Nevěřícně jsem se za ním díval a dav mi mezitím začal provolávat slávu. L.

Rozbor:

Sen začíná pracovním úkolem, který se změní na tiskovou konferenci, odehrává se v nějakém ohraničeném prostoru, budově. Tato pevná část- budova je pravděpodobně symbolem osobnosti snícího L. Je zde složka, která naslouchá nařízením, úkolům, vysvětlením (lidé na tiskové konferenci) a složka, která tato nařízení vymýšlí a aplikuje (vláda a premiér) a na kterou snící nemá v realitě vliv. Velící složka je znázorněna jako vysoce nekompetentní. Emoce nedůvěry a zklamání, které byly tímto způsobem vyvolány se snaží snová terapie uvolnit pomocí znovuprožití. Je zde tedy patrná skutečná obava a strach z nejistoty v reálném životě. Nevědomí vytáhlo z paměti vzpomínky na prožívání současné politické situace, která u snícího evidentně nebudí pozitivní reakce. Zajímavé je i srovnání technologie při zavádění nového produktu konkurence (excel program -počítač) a technologie při prezentaci nového vládního formuláře (primitivní věž z párátek). Obavy o budoucnost- život v reálném životě jsou silně prožívány i na nevědomé úrovni. Premiérův útěk a následné uznání davu je pak uvolněním těchto tenzí. Nabízí se myšlenka, že právě pohled na současnou politickou situaci a hodnocení reálných schopností vlády je vlastně důvodem těchto silných obav o budoucnost a existenci.

Závěr:

Popisovaný sen je terapie uvolnění napětí, které je způsobeno obavami z nejisté budoucnosti. Nevědomí použilo jako scénu pro snový obraz prvky z prožívání současné politické situace. Konstrukce čtyřmetrové vratké a velice amatérské věže je poplatné kritickému pohledu, který na aktuální vládu snící J. má. Poloviční výška premiéra je samozřejmě také symbolická, je to vlastně výška dítěte při nástupu do školy a mentálně odpovídá (amatérské a dětské) konstrukci, která je představována širšímu publiku. Katarze-úleva-očištění z této neutěšené situace je potom útěk neschopného premiéra a radost davu.

Nevědomí se v tomto případě snaží, prostřednictvím znovuprožívání emocí nejistoty - obav z budoucnosti a posléze úlevou, pomoci snícímu překonat náročné životní období.