Sen o vnitrobloku/Analýza

01.10.2023

Markéta Jurištová

Snová terapie- terapie snem

Snová terapie je trochu jiná, protože terapeuta vlastně nikdy neuvidíte, je jím totiž vaše nevědomí, které vám terapii poskytuje bezplatně a pravidelně každou noc. Je důležitá jako dýchání, nebo přijímání potravy, bez této terapie byste dlouho nepřežili. Víte, že i zvířata pravidelně sní?

Pokud budete chtít, mohu pomoci identifikovat pravděpodobné příčiny konkrétní snové terapie (jednoduše, proč se vám zdá právě to, co se vám zdá), její význam a můžeme se společně pokusit ještě více optimalizovat její působení (jednoduše, jak využít to, co se vám sen snaží říct....a že se někdy snaží).

Napište mi o svých snech, nejlépe je zapisujte v sérii (několik snů s daty, kdy se vám zdály). Popište své emoce po probuzení, nakreslete případně obrázek(obrázky). Pokuste se zformulovat své vlastní vysvětlení, ale nenuťte se do něj. Jste pouze zvědaví co vaše sny znamenají, chcete se naučit jim porozumět, nebo vás něco trápí? Analýzu snu zveřejním anonymně a jen po vašem výslovném souhlasu, také vám ji poskytnu zdarma, vaše sny jsou pro mne totiž cenný studijní výzkumný materiál.

Kdo jsem? Jmenuji se Markéta Jurištová a jsem absolventkou FSS Masarykovy Univerzity v Brně, obory psychologie a sociologie, vydala jsem v roce 2021 populárně naučnou knihu o snech (mými poradci byli např. pan doktor Koukolík, nebo paní profesorka Plháková), při analýze snových obsahů využívám poznatky hlubinné psychologie, vycházím především z díla C.G.Junga a jeho žáků. 

Poznámka : Níže uvedená analýza není přepisem komunikace. S každým individuálně jeho sen rozebírám a své závěry konfrontuji, protože snící sám je vlastně dešifrovacím klíčem.

Sen o vnitrobloku

Měla jsem velice jasný, živý sen, který mě zaujal a překvapil hlavně svou jasností. Byla jsem na nákupu v supermarketu, chtěla jsem koupit víno, ale neměli ho, tak jsem se rozhodla jít do jiného obchodu. Ale najednou jsem se ocitla ve vnitrobloku na malém prostranství a nemohla jsem najít východ zpět na ulici. Vždycky když jsem nějakou cestu našla, najednou z ní byla polorozbitá chodba, kterou se nedalo projít a navíc tam byli nějací cizí oškliví a špinaví dělníci. Nakonec jsem objevila nějaké tři ženy, cizinky, které neuměly ani německy ani anglicky , myslím, že mluvily francouzsky, ale potom jsem se probudila. Těším se na analýzu. J

Rozbor:

Emoce, které tento sen řeší je touha vyjít z nějakého uzavřeného prostoru ven, zpět, na ulici, na otevřené prostranství. Patrná je snaha překonat nějakou bariéru. Vnitroblok mezi domy, to by mohlo symbolizovat jedince mezi dalšími lidmi, ve společnosti. Ve společnost, kde není něco, co snící požaduje. Víno je symbolem radosti, ale i duchovnosti, možná že právě tyto vlastnosti J. ve společnosti postrádá. Dům (obydlí, stavba kde se dá bydlet) totiž většinou znamená osobnost jedince (snícího)= jeho integritu, území, prostor, kde sídlí všechny jeho osobnosti. Snící se snaží uniknout ze společnosti, která ji zklamala, proniknout ven, zpět, na otevřené prostranství-ulici, na svobodu. Bohužel se chodby, kterými uniká bortí, potkává v nich nějaké muže, nechce se k nim přiblížit, jsou špinaví - primitivní. Nakonec potkává tři ženy, cizinky, které mluví francouzsky, ženský prvek je tak ještě více zvýrazněn atraktivitou jazyka.

Závěr:

Snící J. prožívá úzkost z nemožnosti úniku ze společnosti, která se stala příliš svazující, bez radosti a duchovna. Snaha proniknout ven na ulici a najít jiný obchod je touha po svobodě, po úniku někam, kde je to lepší. Je zajímavé, že samotný výraz "vnitroblok" je sám o sobě lingvisticky vlastně informací o nějaké blokaci uvnitř. Chodby jsou cesty úniku, v jedné jsou primitivnější komponenty- pudy, ty ale nejsou pro snící lákavé, jsou to zvířecí instinkty: útěk, boj, agrese, - a jsou přiřazeny k typicky mužskému chování (k Animovi). Objevují se tři cizinky, které spolu s J. doplňují počet postav do čtveřice (celosti), převládá nevědomá komponenta. Ženský princip je nevědomý a zvýrazněný, měl by přinést zklidnění, úlevu, možná naznačuje i nějaké řešení. Tyto tři ženy by mohly symbolizovat bytostné Já, které se objevuje na konci snu (obrazu) jako nápomocná síla z nevědomí. Myslím, že by J. mohla očekávat další zajímavé sny, které jí pomohou překonat pocit zklamání.