Už se vám zdálo o někom, kdo zemřel? Byl to symbol, nebo návštěva?

07.05.2023

Zdálo se vám někdy o zemřelém příteli nebo příbuzném? Přemýšleli jste po probuzení, zda jste zažili možnou návštěvu, nebo jen symbol snu? Jak to můžete poznat?

Několik týdnů po smrti mého otce jsem se přistihl, že s ním sedím u odletové brány společnosti TWA na jakémsi nepopsaném, stříbřitě šedém letišti. Otec nic neříkal a ve snu se toho moc nestalo. Po druhém snu, kdy jsem s ním čekal u brány TWA, mě náhle zasáhla symbolika. Brána TWA symbolicky znamenala "Trans World Airlines" - nejvhodnější leteckou společnost pro transfer nedávno zesnulých ze světa živých do světa mrtvých.

Když se nyní ohlížím zpět, vidím, jak tento sen symbolicky odrážel mé vnitřní emocionální zpracování otcova přechodu. Seděl u brány a zřejmě mu nezbývalo nic jiného, než abych jeho cestu přijal. Ačkoli by se někdo mohl ptát, zda se mnou v těchto snech seděla duchovní podstata mého otce, zdá se mi, že jsem seděl se snovou postavou, symbolickou projekcí mé mysli.

Nicméně v lucidních snech, kdy si uvědomuji, že sním, mám výhodu. Mohu vědomě zapojit zesnulou snovou postavu a sledovat, jak reaguje. Ve své knize Lucidní snění - brána k vnitřnímu já jsem zařadil kapitolu o tomto fascinujícím tématu, protože lucidně snící si často po spatření zesnulého uvědomí: "To musí být sen!".Symbol snu nebo návštěva?

Jak tedy můžeme rozumně odlišit snový symbol zesnulého od možného navštívení? Následující body vám mohou pomoci všimnout si jemných rozdílů, které odlišují snový symbol od možné návštěvy:

Aktivní versus statické snové postavy - Pokud snová postava zesnulého iniciuje akci nebo se vás snaží kontaktovat či vám něco ukázat, pak to naznačuje možné setkání s duchovní podstatou dané osoby. Pokud však zesnulá snová postava sedí jako rostlina v květináči, jako můj otec u brány TWA, pak nedostatek cílevědomé aktivity naznačuje symbolickou projekci vlastní mysli.

Vědomé snové postavy - Pokud zesnulá snová postava přichází se vzkazem, varováním nebo radou (osobně nebo telefonicky apod.), pak to naznačuje možné setkání. Zajímavé je, že Frederick van Eeden, osoba, která podle mnohých vymyslela termín "lucidní snění", vyprávěl o zážitku, kdy ho zemřelý švagr varoval před blížící se finanční ztrátou, kterou van Eeden později zažil. Pokud se zdá, že snová postava postrádá nové nebo neotřelé informace, může to naznačovat symbolickou projekci.

Jak vypadá ve snu - Když se setkáte se zesnulým, vypadá mladší, vitálnější a zdravější, než když zemřel? Nebo odrážejí svůj vzhled z doby, kdy jste je viděli naposledy (například ve špatném zdravotním stavu a v úpadku)? Když ve snu vidím svou babičku z matčiny strany a ona vypadá jako třicátnice (zatímco já jsem ji znal až po sedmdesátce a starší), naznačuje to, že snová postava jednala tak, aby se přetvořila do podoby, v jaké ji raději vidím, než jak si ji pamatuji. Toto pozorování zřejmě ukazuje na snovou postavu nezávislou na mém myšlení nebo paměti, což mě vede k předpokladu, že jde o snovou návštěvu.

Oční kontakt - Když se zabýváme druhými, často se jim díváme do očí. Oční kontakt nám často pomáhá vidět jejich reakci nebo pocit vnitřní aktivity. Pokud si vzpomeneme na sen o zemřelém a jeho oči se zdají být aktivní a živé, naznačuje to setkání. Pokud se nám však do očí nepodívají nebo se zdá, že pasivně hledí do prostoru, naznačuje to symbolickou projekci.

Váš sen se objevuje během truchlení nebo dlouho poté - Pokud se zjevení zesnulého ve snu objevuje v době aktivního truchlení, pak může jednoduše odrážet vnitřní práci na zpracování vašich emocí. Naopak pokud se zesnulý objeví o mnoho let později (po skončení běžného procesu truchlení) a případně vás vyhledá nebo se s vámi podělí o informace, pak to spíše naznačuje setkání s návštěvou.

V lucidních snech se zdá být snazší určit status snové postavy, zejména pokud se zesnulou snovou postavou promyšleně komunikujeme, posuzujeme její vědomí a testujeme její reakce, znalosti a chování. Můžeme jim dokonce klást otázky a získávat informace mimo naše vědění, které se později můžeme snažit potvrdit. Zpracování všech těchto informací by mělo pomoci objasnit podstatu setkání.


Snílci i lucidní snílci musí při kontaktu se zemřelými dbát na to, aby si uvědomili své osobní předsudky a přesvědčení. Vyvarujte se toho, abyste se nechali chytit do pasti domněnek ohledně posmrtného života a jednoduše zkoumejte s otevřenou myslí. Zkoumáním, pozorováním a kladením otázek se zvědavým srdcem se můžeme stát pronikavějšími průzkumníky tajemné říše snění.Autor Robert Waggoner napsal uznávanou knihu Lucid Dreaming - Gateway to the Inner Self a nedávno se spoluautorkou Caroline McCready knihu pro začátečníky Lucid Dreaming Plain and Simple. Spoluvydává bezplatný on-line časopis Lucid Dreaming Experience, jehož speciální číslo bylo věnováno zemřelým snovým postavám. Když zrovna nepíše nebo nevede semináře, Robert občas sní o svých dvou velmi upovídaných, ale již zesnulých kočkách Penny a Nickel.Přeloženo z originálu  "Why I Laugh at Lucid Dreams" a zveřejněno s laskavým souhlasem autora, který je autorem bestselleru "Lucidní snění - brána k Vnitřnímu já  Robert Waggoner oslovuje nejen ty, kteří jsou v lucidním snění již zkušení (inspiruje je ke zkoumání vědomí za snem), ale i úplné začátečníky.