Vědomí za snem jako skrytý pozorovatel

27.03.2023

Přelomový objev neviditelné inteligence za oponou, již dříve pozorované E.Hilgardem při hypnóze.

V roce 1985, po deseti letech lucidního snění, jsem po nečekaném rozhovoru v lucidním snu zažil jakési prozření. Ve snu jsem přistoupil ke starší snové postavě v třídílném obleku a lucidně (vědomě)se jí zeptal: "Promiňte, co vlastně představujete?"

Nic mě nepřipravilo na to, co následovalo. Místo toho, aby mi snová postava odpověděla přímo (jak jsem očekával z předchozích lucidních snů), neviditelný Hlas z výšky deseti metrů vyhrkl odpověď: "Získané vlastnosti!".

Odpověď mi nedávala úplný smysl, a tak jsem vzhlédl k prázdnému prostoru nad snovou postavou a zeptal se: "Získané vlastnosti čeho?". Zdálo se, že neviditelný Hlas musí můj dotaz chvíli zpracovávat, načež vyhrkl: "Získané vlastnosti šťastného dárce!" Dobře, teď už jsem věděl, co představuje. Rozhodl jsem se probudit a tento lucidní sen zaznamenat.

Ráno jsem začal přemýšlet, proč neviditelný Hlas vyhrkl odpověď?

Znamenalo to, že "za" snovými postavami a prostředím existuje v každém lucidním snu neviditelné vědomí?

Nebo jsem měl prostě jen podivný zážitek?

Jak měsíce plynuly, začal jsem experimentovat. V tomto novém souboru lucidních snů jsem jednoduše ignoroval snové postavy a kladl neviditelnému vědomí otázky typu: "Ukaž mi něco důležitého, co mám vidět!". Po několika lucidních experimentech se zdálo být zřejmé, že neviditelné vědomí (nebo nějaká jiná vrstva já) v lucidním snu existuje. Navíc se zdálo, že toto vědomí je mnohem kreativnější než, no…, já.

Při zpětném pohledu se neviditelné vědomí ve snech nezdá být příliš šokující. Vzpomněl jsem si na některé nepříliš časté normální sny, v nichž neviditelný "hlas" komentoval snovou situaci nebo její symboliku (a když se nad tím zamyslíte, možná si vybavíte sny, v nichž neviditelný vypravěč komentuje nebo vysvětluje snové symboly).

Pak jsem si uvědomil, že jsem tento neviditelný Hlas už slyšel, ale podcenil jsem ho jako další podivnou snovou věc, podobně jako létající auta. Vzpomínám si také, že jsem četl o "skrytém pozorovateli" v hluboké hypnóze, kterou zkoumal psycholog Ernest Hilgard.(věda to však kritizovala, měla pocit, že skrytý pozorovatel je z velké části funkcí charakteristik poptávky v procesu hypnózy).


O několik měsíců později, když v roce 1985 vyšla první kniha Stephena LaBerge, jsem zjistil, že i on zažil zřejmě něco podobného. LaBerge totiž napsal, že v lucidních snech oznamuje nebo zamýšlí "....to odevzdání se Nejvyššímu". Když se v lucidnímu snu odevzdal, často se průběh jeho snu výrazně změnil a on sám zjistil, že spíše sleduje jeho směr, než aby ho ovlivňoval. 

LaBerge píše: "…jeden takový lucidní sen o odevzdání se vedl k jednomu z nejuspokojivějších zážitků mého života". LaBerge ale ponechal nezodpovězenou otázku, kdo nebo co ve snu reaguje, a napsal: "Takové otázky, jako zda je to část vás samotných, nebo něco mimo vás, není třeba na tomto místě řešit." 

Díky svým experimentům s lucidními sny jsem se přímo zapojil do tohoto neviditelného vědomí- vidím nebo poslouchám jeho odezvu a pozoruji jeho znalosti, moudrost a tvořivost (což osvětluji ve své první knize Lucidní snění - brána k Vnitřnímu já). Tisíce dalších lucidních snílků tuto vědomou vrstvu svého já také zapojily. Avšak ty, kteří mají k myšlence vědomé vrstvy svého já nedůvěru nebo strach, nepřekvapí, že se jim nedostává žádné odezvy, nebo možná něco variantního, jako je smích nebo nesrozumitelné zvuky.

Lucidní snílci by měli tento fenomén prozkoumat a vysvětlit. Můžeme tím otevřít široký přístup k dosud nevídané tvořivosti a vhledu (což může pomoci tvořivě vyřešit vážné problémy současného světa). Průzkum "vědomé vrstvy Já" také pomůže vědě přetvořit povahu sebe sama a náhled na vědomí jako takové (což může rozšířit pohled na kulturu, která je v současnosti zaměřena na ego).

Pokud vy sami prozkoumáte tuto vrstvu vědomí, může vám ukázat něco naprosto hlubokého: vaše Já, jak skutečně existuje. Čeká vás nová éra vnitřního zkoumání.


Přeloženo z originálu The Awareness Behind the Dream a zveřejněno s laskavým souhlasem autora, který je bývalým prezidentem Mezinárodní asociace pro studium snů (IASD) , přednáší o lucidním snění na konferencích, vysokých školách a odborných kurzech, je autorem bestselleru "Lucidní snění - brána k Vnitřnímu já"Robert Waggoner oslovuje nejen ty, kteří jsou v lucidním snění již zkušení (inspiruje je ke zkoumání vědomí za snem), ale i úplné začátečníky.

Kniha "Lucidní snění-brána k Vnitřnímu Já" byla vysoce inspirativní i pro mě, donutila mě kontaktovat, oslovovat, pozorovat a studovat tuto "neznámou inteligenci za oponou snu". Byla také jedním z impulzů pro napsání a vydání mé populárně-naučné knihy (Bílá kniha lucidních snů), kde celá jedna část je věnována právě této inteligenci. M. Jurištová