Vznik nadace pro lucidní snění ©2023

21.07.2023
"Jsem velice hrdá, že jsem mohla pomoci (překladem brožury do češtiny) při vzniku této nadace. Myslím si, že lucidní snění má velký potenciál jak pro duchovní rozvoj člověka, tak i pro schopnost léčby nejen psychických nemocí. " Markéta Jurištová

Představte si, že jste někdo, kdo žije v daleké zemi, a máte svůj úplně první lucidní sen! Cítíte se ohromeni, vzrušeni a zvědaví na tento zážitek. Co to znamená? Mají ostatní lidé také lucidní sny? Co můžete jako lucidní snílek dělat?

Když však hledáte odpovědi na tyto otázky, zjistíte, že o lucidním snění existuje jen velmi málo informací ve vašem jazyce. A informace, které existují, se zdají být zmatené, nejasné, nesouvislé a nepříliš užitečné.

Tento měsíc vznikla nezisková organizace Lucid Dreaming Foundation, která se snaží tento problém vyřešit a s pomocí dobrovolných překladatelů do cizích jazyků vydává brožuru o 3 500 slovech, která se věnuje základům navození a stabilizace lucidních snů. Již nyní máme několik dobrovolníků, kteří tuto brožuru přeložili do svého rodného jazyka, aby ji mohli snáze používat současní i budoucí lucidní snílci v jejich zemi.

Věděli jste například, že 265 milionů lidí mluví bengálštinou? To je více než počet rusky mluvících lidí na světě. Jaké zdroje však mají k dispozici, aby se naučili lucidnímu snění? Zřejmě ne mnoho. A to ani nemluvíme o dalších jazycích, jako je hindština (615 milionů), telugu (96 milionů), arabština (64 milionů), javánština (68 milionů), svahilština (98 milionů) a mnoho dalších.

V nadaci Lucid Dreaming Foundation chceme oslovit lucidní snílky z celého světa a podpořit je jasným a stručným návodem na lucidní snění! Nadace pro lucidní snění doufá, že ve spolupráci s překladateli a dalšími subjekty budou techniky lucidního snění a poznatky snadno dostupné a bezplatné pro potenciální lucidní snílky z celého světa.

Představte si, že v nějaké vzdálené vesnici mladý člověk zjistí, že jednoduché techniky lucidního snění skutečně fungují! A co víc, že zároveň obdrží klíčové instrukce, jak lucidní sen stabilizovat a prodloužit (což by jinak trvalo mnoho let).

Zpřístupnění lucidního snění po celém světě je jen jedním z cílů Nadace pro lucidní snění. Máme také nápady, jak rozvíjet lucidní snění pro každého - zkoumáním nových technik a přístupů, jak se stát lucidním... sledováním, jak může lucidní snění rozšířit svůj potenciál pro léčení... a inspirováním ostatních k rozvoji tohoto oboru.

Posláním neziskové organizace Lucid Dreaming Foundation (s vaší pomocí) je povzbuzovat a posilovat lucidní snílky po celém světě tím, že se snaží vytvářet a podporovat nové pokroky v praxi, vzdělávání a vědě o lucidním snění.

Naše cíle:

  • Zvýšit počet aktivních lucidních snílků na celém světě.
  • Zlepšit snadnost navození lucidních snů pomocí nových technik.
  • Rozšířit rozsah potenciálních přínosů lucidního snění.

Jednoduše řečeno, Nadace pro lucidní snění bude pracovat na tom, aby se oblast lucidního snění rozvíjela a rostla.

Zde jsou příklady možných projektů:

1. Financování programů zaměřených na vývoj nových, inovativních a cenově dostupných způsobů jak si uvědomit vědomí ve stavu snění.

2. Překlad výukových programů lucidního snění do mnoha jazyků, aby byly tyto informace volně dostupné lidem ze všech socioekonomických skupin na celém světě.

3. Financování nových výzkumů, které mají zjistit, jak může lucidní snění pomoci léčit například fobie, úzkost, opakující se nočních můry a obsedantně kompulzivní poruchy.

4. Financování nového výzkumu, jak může lucidní snění ovlivnit a zlepšit fyzické zdraví obecně.

5. Zkoumání podstaty mysli a nevědomí prostřednictvím cílených programů zkoumáním lucidního snění online.

6. A mnoho dalších oblastí, které budou s vaší pomocí detekovány


Když se podíváme na širší rámec lucidního snění, vidíme řadu společných oblastí LDN,

neboli potřeby lucidního snění. Patří mezi ně následující:

  • Inovativní techniky navození snu.
  • Kreativní přístupy k posílení procesu léčení prostřednictvím lucidních snů.
  • Poskytování vzdělávání v jazycích, do kterých nebyly přeloženy kvalitní knihy o lucidním snění.

To pomáhá vysvětlit potřebu neziskové organizace, jako je Nadace pro lucidní snění, která by udržovala dynamiku a dosáhla pozitivních změn po celém světě. Po celém světě slyšely o inspirativní praxi lucidního snění stovky milionů lidí. Ve velké části světa však informace o praxi zůstávají neúplné, chybně přeložené nebo neužitečné.

V současné době, v oblastech s nedostatečnou péčí, mnoho nadaných lucidních snílků ví jen málo nebo vůbec nic o doložených přínosech lucidního snění, nebo si možná nejsou jisti, zda tyto přínosy skutečně existují.

Nadace pro lucidní snění věří, že vzdělávání, nové tvůrčí přístupy a zaměření na přirozený pokrok přinesou změnu. Poskytnout lucidním snílkům po celém světě užitečné, srozumitelné a praktické informace k navození, stabilizaci a zkoumání stavu lucidního snění může milionům lidí otevřít nové obzory.

Zakladatelé Nadace pro lucidní snění si to představují jako komunitní úsilí, do kterého se zapojí větší komunita lucidních snílků. Zveme vás, abyste se dozvěděli více a připojili se a podpořili sen o rozšíření snadnosti, hodnoty, dosahu a výhod lucidního snění. Vaše nápady, podpora a daňově uznatelné dary nám mohou pomoci změnit svět k lepšímu! Pokud byste chtěli dobrovolně věnovat svůj čas a dovednosti, podělit se o nápad nebo nějakým způsobem pomoci, kontaktujte nás prostřednictvím webových stránek.
Autor Robert Waggoner napsal uznávanou knihu Lucid Dreaming - Gateway to the Inner Self a nedávno se spoluautorkou Caroline McCready knihu pro začátečníky Lucid Dreaming Plain and Simple. Spoluvydává bezplatný on-line časopis Lucid Dreaming Experience, jehož speciální číslo bylo věnováno zemřelým snovým postavám. Když zrovna nepíše nebo nevede semináře, Robert občas sní o svých dvou velmi upovídaných, ale již zesnulých kočkách Penny a Nickel. Přeloženo a zveřejněno s laskavým souhlasem autora, který je autorem bestselleru "Lucidní snění - brána k Vnitřnímu já . Robert Waggoner oslovuje nejen ty, kteří jsou v lucidním snění již zkušení (inspiruje je ke zkoumání vědomí za snem), ale i úplné začátečníky.