" Vedle mě se objevila malá holčička a plácala nějaké hlouposti. Znovu jsem tedy vyslovila své přání. Stály jsme u zdobené zdi, která byla možná jakýmsi vchodem, nebo bránou, ale nic za ní nebylo. Děvčátko mi začalo vysvětlovat, že vesmír je přece láska. Opakovala jsem nevěřícně její slova. Náhle se z kamenné zdi, z něčeho, co připomínalo chrlič s lidským obličejem, ozval silný hlas: "Vesmír je myšlenka na lásku!"  "    Markéta Jurištová, Bílá kniha lucidních snů


Enneagram osobnosti je model lidské psychiky, dynamická typologie, prastaré učení o typech, popisující devět různých osobnostních typů. Hlavní myšlenka enneagramu se opírá o zásadu, že každý člověk má nějaký hlavní, ústřední rys, který se podobá ose, kolem které se soustřeďuje celý život osobnosti. Tato "fixace" se vztahuje k obrannému mechanismu,...

Každý kdo si někdy prošel náročným odloučením ve vztahu, může dát za pravdu, že doba těsně před rozvodem a vzápětí po něm není vůbec jednoduchá pro nikoho ze zúčastněných.

Na tuto otázku se nabízí jedna typicky česká odpověď ….(doplňte si sami). Strach vytváří utkvělé představy, které pak člověka ovládnou až tak, že ztratí zdravý rozum, cit pro věc a soudnost.

Každý, kdo se někdy dostal do situace, se kterou si už nevěděl rady a snažil se vyhledat odbornou pomoc, ví, že je velmi těžké najít dobrého psychologa. A ještě navíc, je velmi těžké najít vůbec nějakého psychologa.

Tato filozofická úvaha je na téma, které je pro mnoho lidí podivné a neznámé. K seznámení s tímto tématem doporučuji vyhledat osobnost, která se jím zabývá a jejíž mnohá díla jsou publikována i v češtině.

Inspirace je lékařsky vdechnutí, v běžné řeči znamená nápad, vnuknutí, tvořivé nadšení. Souvisí s ní naše vnímání, také intuice. Člověk se inspiruje k tvorbě, ale i ke změnám v životě, zkrátka inspirace nás provází celý život.