Kde se nacházejí naše energetická centra a jak s nimi pracovat

Pavla Urbanová/

Vše co nás obklopuje je tvořeno různými energiemi. Samotné slovo energie pochází z řeckého slova „energeia“, což v překladu znamená sílu nebo schopnost či vůli k činům.

Nezapomeňme, že vlastně i celý Vesmír je tvořen energií a tak ani naše lidská těla toho nejsou výjimkou.

V těle máme mnoho energetických center (nikdo neví přesně kolik), které se nazývají čakry.

Slovo „čakra“ pochází ze sánskrtu (jeden z nejstarších jazyků) a znamená kruh nebo kolo.

Je to spleť energií, které se točí v podobě víru. To způsobuje, že je vtahována energie dovnitř, ale i ven. Jejich stav je jako barometr duševního a fyzického zdraví.
Každá lidská bytost má 7 hlavních energetických center.

Věda zatím nenašla způsob jak jejich existenci vědecky dokázat, ale mnozí lidé si jejich existenci velmi dobře uvědomují a někdy možná i nevědomky občas prohodí takové věty jako: 

 • Mám v břiše motýlky (zamilovaní).
 • Zamilovaní nosí růžové brýle.
 • Zezelenal závistí.
 • Je mi z Tebe na zvracení.
 • Lakuje si realitu na růžovo.
 • Vidí rudě.
 • Kolem něj jakoby se rozlila zlatá záře.
 • Bolí mě u srdce.
 • Ty celá svítíš.
 • Vidím to černě
 • Má nad hlavou svatozář

… a tak dále…

Energie skrze tato centra proudí dovnitř i ven, navzájem se tato centra ovlivňují, proto když bude zablokované jedno centrum, bude ovlivňovat funkci i dalších center.

V práci s energiemi je důležité si uvědomovat, že stále jsme jen lidé musíme stát také nohama na zemi. Nelze se pohybovat někde v duchovních výšinách, aniž bychom měli spojení se zemí. V praxi to znamená, že jsme pevně ukotvení ve své fyzické existenci, ale vnímáme přítomnost i vyšších sfér, které nás mohou dále rozvíjet. Když toto není v pořádku, stává se z toho fanatismus, který je nebezpečný. Takový člověk pak může ztratit reálný pohled na svět a říká se o něm, že lítá hlavou někde v oblacích a že by měl spadnout zpátky na zem. Příkladem toho jsou různé tzv. lesní ženy a muži, kteří žijí podle svých zásad absolutně zdravě a v souladu s přírodou a tyto své názory doslova nutí všem okolo. Uzavírají se do skupinek a ztrácí kontakt s širší společností, mnohdy mají existenční problémy.

Abyste mohli více pracovat se svými energiemi a rozvíjet se, neznamená to, že si musíte zákonitě obléct pytel a s plnovousem ke kolenům běhat bosí po lese.

Stačí být nohama na zemi. Odtud se odvíjí naše první základní energetické centrum.

 1. Kořenová neboli základní čakra (nejnižší místo pod kostrčí). Princip této čakry je čisté bytí, pevná vůle. Spojuje nás s fyzickým světem. Je to naše pevná půda pod nohama, na které si můžeme budovat materiální svět. Zde se nachází vitalita, stabilita a sexualita, pocit bezpečí. Když je tato čakra v disharmonii, vyzařuje strach.
 2. Sakrální nebo křížová (také sexuální) čakra (pod křížovou kostí). Princip této čakry je rozmnožování a to nejen fyzické, ale také tvořivé obecně. Zde se bere inspirace, chuť vytvářet nové projekty, nápady, radost z vykonaného. Když je tato čakra v disharmonii, projevuje se sníženou citlivostí, malou sebedůvěrou a depresemi.
 3. Břišní čakra (mezi solarem a pupkem). Základním principem jsou emoce. Zde se nachází centrum mezilidských vztahů a základní emoční energie, Je to jakýsi analyzátor vibrací energií druhých lidí. Vzpomeňte si, kde se bere pocit, že je vám z někoho na zvracení nebo naopak cítíte motýlky. Když tuto čakru nic neblokuje, můžete pociťovat mír a harmonii , respekt k sobě i k druhým. Pokud je ale něco v nepořádku, můžete se cítit podrážděně, objevuje se pocit tíhy, těkavost, výbušnost.
 4. Srdeční čakra (uprostřed hrudi). Zde se spojují 3 spodní fyzickoemoční čakry s třemi horními duchovními. Je to jakási spojnice, která vyzařuje lásku díky harmonii všech čaker. Zde se projevuje soucit a odevzdané prožívání, splynutí, sjednocení, důvěra, touha po kontaktu. Je to takové centrum lásky, které když nefunguje, můžeme být zranitelní, emočně závislí, smutní a uzavření. Odtud pak pramení i nenávist.
 5. Krční čakra (oblast hrtanu). Centrum vyjadřovacích schopností a komunikace. Zde se nachází vyváženost mezi tělesným a duchovním růstem, most mezi myšlením a cítěním, mezi impulsy a reakcemi na ně. Pomocí páté čakry vyjadřujeme emoce, pocity a názory. Máme dar naslouchání a cítíme svobodný projev. Pokud je čakra zablokována nebo nefunguje úplně správně, vzniká rozpor mezi hlavou a tělem, jsme uzavření. Možná budeme mít silný hlas, ale prázdná slova. Typická je ale stydlivost, zadržování emocí v nepromyšleném chování. Máme pocit, že není bezpečné se vyjádřit.
 6. Čakra třetího oka (střed mezi čelem a obočím). Zde se nachází sídlo vyšších duchovních sil, uvědomovací procesy, hledání pravdy, filozofie, intuice a schopnost vizualizace. Principem je poznání bytí a naslouchání intuici. Když nefunguje chybí nám celkový pohled na věc. Pokud není v harmonii se základní čakrou, můžou nám chodit informace z takzvaného kosmického vědomí, ale nebudeme jim úplně rozumět. Určitě už jste někdy slyšeli někoho říkat, že jeho intuice mu špatně poradila nebo že poslechnul svou intuici, ale dopadlo to blbě. Nedá se říct, že by intuice našeptávala občas špatně, spíš jde o to, že si neumíme správně spojit význam. Odtud pak vzniká fanatismus, domýšlení, potřeba se neustále ujišťovat prostředky vnějšího světa. Chybí nám pak celkový pohled na věc.
 7. Temenní, korunní čakra (vrcholek lebky). Princip této čakry je přijetí a dokonalost. Obsahuje všechny energie nižších čaker. Je to „místo“ odkud jsme přišli a kam se během života snažíme vracet. Naše spojení s Universem, zde intuice dosahuje jasného poznání. Nachází se zde harmonie a moudrost. Neexistují zde blokády, tato čakra se rozvíjí. Buď je více či méně rozvinutá, je to jakýsi ukazatel toho jak jsme na tom celkově energeticky, naše osobní pole energií.

S pomocí čeho si můžeme vyladit svá energetická centra?

 • meditace a dechová cvičení 
 • aromaterapie
 • hudba, která s námi ladí
 • vizualizace barev (spadá pod meditaci)
 • krystaly
 • četba knih
 • masáž

Asi jako nejdůležitější bych vyzdvihla meditaci. Někdy je potřeba se zkrátka zastavit a podívat se vnitřním zrakem kde je vůbec problém, abychom ho pak mohli ošetřit. Už jen tím, že se zastavíme a dopřejeme si čas pro sebe, upřeme zrak na něco co jsme opomíjeli, nám může pomoci. 

„Cítíme pevnou půdu pod nohama i otevřené nebe nad námi.“

Zdroje: Aury a jak jim rozumět – C. Easonová, Tělo Východu mysl západu – A. Judith,


Uveřejněno

v

od

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *