MUDr. Jan Veselský

Rodilý Brňan. Po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v oboru Všeobecné lékařství započal své působení v sousedním Německu, kde působil 7 let jako lékař úrazové chirurgie a urgentní medicíny. Zde se také poprvé setkal s alternativními přístupy léčby bolesti v akutních traumatologických stavech v podobě aplikované hypnózy, kterou následně začal v rámci prohloubení svého profesního zaměření studovat. V roce 2021 dokončil výcvik v oboru Klinické hypnoterapie při Německém institutu pro hypnózu v Magdeburgu. Terapeutická práce s podvědomím a její nevyčíslitelné přínosy pro život člověka mu učarovaly natolik, že se po udělení atestace v oboru Úrazové chirurgie a ortopedie v listopadu 2022 rozhodl zrealizovat svůj dlouhodobý sen a přesídlil zpět do České republiky. Je zakladatelem holistického projektu Hypnoseum – studia klinické hypnoterapie a subliminálního protokolu v Brně, kde se společně se svými klienty zabývá podvědomými aspekty ovlivňujícími jejich zdravotní stav. Tento hypnoterapeutický koncept zahrnující stěžejní úlohu podvědomí naplňuje jeho představu o komplexním přístupu k nemoci.

Jeho motto zní: „Nepotlačujte příznaky, řešte příčinu.“ 

Ordinace MUDr. Jan Veselský

Certifikované pracoviště hypnózy a subliminálního protokolu

Hypnoseum Brno

www.studiohypnoseum.cz

info@studiohypnoseum.cz

www.instagram.com/hypnoseum