Synesios z Kyrenaiky

Synesios z Kyrenaiky byl řecký novoplatónský filozof, básník a rétor, žák slavné Hypatie z Alexandrie. V roce 399-402 působil jako vyslanec Kyrenaiky na dvoře císaře Arcadia v Konstantinopoli.

Kromě nedochovaných spisů a dopisů napsal tyto knihy a eseje:

  • Řeč před císařem Arcadiem, De regno (O královské moci).
  • Dio, sive de suo ipsius instituto, v níž naznačuje svůj záměr věnovat se pravé filozofii.
  • Encomium calvitii, literární jeu d’esprit, inspirovaný Dio Chrysostomovou Chválou vlasů
  • Aegyptus sive de providentia, dvoudílný spis, známý též pod názvem Egyptský příběh, o válce proti Gótům Gainům a o konfliktu mezi dvěma bratry Aurelianem a Caesariem
  • De insomniis, pojednání o snech
  • Constitutio
  • Catastasis, popis konce římské Kyrenaiky
  • Dvě homilie
  • Esej o výrobě astrolábu