Štítek: Synesios

  • O obrazotvornosti a intelektu

    O obrazotvornosti a intelektu

    Synesios z Kyrenaiky/ Mezi všemi naukami je nejlépe dát se do zkoumání nauky o snech, protože se bere z nás, máme ji v sobě a je vlastní duši každého jednotlivce. Můžeme začít tím, že intelekt obsahuje formy pravých jsoucen. Tak praví dávná filosofie a my bychom připojili, že duše analogicky obsahuje formy jsoucen proměnlivých, je-li…