Rubrika: Životní cesta

  • O obrazotvornosti a intelektu

    O obrazotvornosti a intelektu

    Synesios z Kyrenaiky/ Mezi všemi naukami je nejlépe dát se do zkoumání nauky o snech, protože se bere z nás, máme ji v sobě a je vlastní duši každého jednotlivce. Můžeme začít tím, že intelekt obsahuje formy pravých jsoucen. Tak praví dávná filosofie a my bychom připojili, že duše analogicky obsahuje formy jsoucen proměnlivých, je-li…

  • Spravedlnost ve hvězdách?

    Spravedlnost ve hvězdách?

    Pavla Urbanová/ Ve chvíli našeho prvního nadechnutí, při narození na tento svět, se do našeho života odráží mapa postavení vesmírných těles a jejich vzájemná poloha. Tato mapa určuje kým jsme, jaké máme do života předpoklady, v jaké oblasti života se nám bude dařit a naopak, kde se setkáme se situacemi, které si od nás budou…