Umíte se učit na zkoušky?

Markéta Jurištová/

Zřejmě se shodneme, že kromě konkrétních dovedností, je úkolem školy, naučit děti „učit se“. Nejen v dalším studiu je důležité aby byly schopny pojmou určitý objem informací a poměrně rychle jej zařadit do již vytvořených vnitřních schémat.

Nevím jaké jsou vaše zkušenosti, ale mě osobně se zdá, že tento cíl dnešní školství tak nějak přehlíží. Před více než deseti lety jsem byla požádána (tehdy vznikajícím) projektem TOPZINE o vytvoření návodu pro maturanty, jak zvládnout penzum učiva v období „svatého“ týdne. V současné době již článek není dohledatelný ani v archivu, dnes tedy už mohu přepublikovat svůj recept, jak se učit, na stránkách aboutdreams.

Chystáte se na maturitu, před vámi je svatý týden a vy nevíte, jak se co nejlépe připravit? Pokud se budete řídit našimi doporučeními, mohlo by se stát, že se budete na intenzivní opakování a učení těšit! Nevěříte? 

Asi nejdůležitější informace, se kterou musíte hned na začátku pracovat, je doba, jakou máte na učení, a množství informací, které byste měli za toto období zvládnout. Dejme tomu, že budete skládat zkoušky ze šesti předmětů a máte před sebou deset dní. Snižte si počet o tři dny, které využijete pro přípravu, relaxaci a závěrečné opakování. Zbývá vám sedm dní, do kterých byste měli rozplánovat studium.

Podle vlastního uvážení si rozmyslete, kolik zhruba čtyř až pěti hodinových bloků budete pro který předmět potřebovat. Počítejte každý den se dvěma studijními bloky. Nezapomeňte vzít kalendář a poznamenat si naplánovanou práci. Z tohoto rozvrhu byste neměli ustupovat, ani ho nějak výrazněji měnit.

První den se připravte

Máte před sebou intenzivní přípravu na zkoušky a tři hlavní věci, které budete potřebovat, jsou vlastní studiumspánek a pozitivní energie. První den proto věnujte prostředí, ve kterém se budete učit. Nachystejte si dostatečný počet psacích potřeb, zvýrazňovačů, kancelářských sponek a papíru. Zkompletujte poznámky, pracovní listy, vypracované otázky a potřebnou literaturu ke všem předmětům. Tyto materiály můžete dát třeba do jednotlivých krabic. Místnost, ve které se budete učit, ukliďte, vyvětrejte a popřemýšlejte, jestli by nebyly vhodné nějaké úpravy pracovního místa. Například přesunout stůl, rozšířit odkládací prostor nebo přidat lampu pro lepší osvětlení při večerním studiu.

Máte nějaký předmět, který vám dobíjí energii, zlepšuje náladu nebo jej prostě máte rádi při sobě? Může to být obraz, soška, kámen, maskot, cokoli, co pro vás má určitý symbolický význam. Dejte tedy tuto věc na místo, kde nebude překážet, a kde ji budete vnímat. Měla by vám přinášet pozitivní energii.

Pokuste se naplánovat si i jídelníček. Ráno by v něm neměly chybět vitamíny, obědy a večeře doporučuji spíše lehčí. Během dne nezapomínejte na pitný režim. Můžete se třeba i odměnit za každý zvládnutý předmět nějakou sladkostí. Vynechejte úplně alkohol.

Zkuste podpořit paměť a soustředění zeleným čajem s taurinem, ginko bilobou, guaranou nebo ženšenem.

Využijte vlastní biorytmus pro rozvržení práce

Určitě máte nějakou zkušenost s tím, jak se během dne mění vaše vitalita a pozornost. Lidský organismus má své vnitřní hodiny, kterým říkáme biorytmus. Někteří lidé jsou aktivní ráno a potřebují jít brzy spát. Někdo je schopen pracovat dlouho do noci, ale ožívá až odpoledne. Podle svých biologických hodin si rozvrhněte, kdy je pro vás ideální doba pro psychickou aktivitu.

Pokud jste například spíše ranní typ, začněte se studiem v osm hodin ráno a učte se zhruba do jedné hodiny, kdy je výkonnost snížena asi o dvacet procent. S další prací začněte až ve tři hodiny, budete čerství na další čtyři až pět hodin učení. Večerní typ by si měl aktivitu posunout do odpoledních a večerních hodin. Nesmíte v žádném případě podcenit potřebný spánek, který by měl trvat asi osm hodin. Ve spánku se vám totiž ukládají informace z krátkodobé do dlouhodobé paměti a paměť se takzvaně čistí.

Spánek můžete podpořit šálkem bylinkového čaje před usnutím. Zkuste najít nějakou speciální směs nebo použijte mateřídoušku.

Metoda efektivního učení PQRST

Tato metoda vychází z anglických slov preview, questionreadself-recitation a test. S její pomocí lépe pochopíte učivo a zapamatujete si jej. V první etapě P je třeba získat přehled o hlavních tématech a kapitolách textu. Ostatní etapy se použijí u každé kapitoly zvlášť. Ve fázi Q se po přečtení názvu kapitoly a podkapitol pokuste položit otázky, na které budete hledat odpovědi, a tím se dostanete do fáze R, ve které si pečlivě přečtete příslušnou kapitolu nebo část kapitoly. Pořiďte si nejlépe kopie textu, do kterých pak můžete podtrhávat, zvýrazňovat a malovat pomocná schémata. Pište si taháky, i když je nepoužijete. Opakovací fáze S slouží k vybavení hlavních myšlenek a jejich odříkání zpaměti. Nevynechávejte hlasité odříkávání, je to velice důležitá součást pro uchování učiva v paměti a jeho vybavení v potřebnou dobu. V poslední fázi T se přezkoušíte z celé látky, prohlédnete vlastní poznámky a přečtete znovu souhrn na konci kapitoly.

Relaxace

Měli byste relaxovat jak mezi čtyř až pěti hodinovými bloky, tak i v průběhu intenzivního studia uvnitř bloků. V delších přestávkách můžete chodit například na krátké procházky, meditovat, posedět s přáteli při obědě, poslouchat oblíbenou hudbu. Krátké přestávky, které by neměly být delší než patnáct minut a následovat asi po hodině až hodině a půl studia, využijte především k občerstvení. Snažte se nevypadnout z učebního tempa.

Předposlední den před zkouškami využijte k relaxaci celý. Skvělý by mohl být celodenní výlet, sportovní aktivity, návštěva divadla. Najděte si aktivity, které vám budou příjemné a při kterých nebudete myslet na učební látku. Nezapomeňte ale na dostatečně dlouhý a vydatný spánek, při kterém musíte načerpat duševní sílu.

Poslední den svatého týdne

Tento den využijte pro celkové zopakování všech předmětů. Znovu si přečtěte témata, shrnutí vypracovaných otázek a nejdůležitější body. Neměli byste se dostávat až k podrobnostem, pokuste se vidět celá témata jako celky. Až budete mít vše zopakováno, řekněte nahlas, že jste pro úspěšné zvládnutí zkoušky udělali vše, co bylo ve vašich silách. Dodejte si sebevědomí, snažte se pozitivně naladit a nezapomeňte na potřebný spánek.

Přeji vám všem úspěšné zvládnutí maturity a ostatních zkoušek, které vás čekají!

Zdroj:

Smékal, V., Pozvání do psychologie osobnosti, Barnister and Principal, 2004

Sternberg, Robert J., Kognitivní psychologie, přeložil František Koukolík, Portál, 2002


Uveřejněno

v

,

od

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *