Mobilní ergoterapie je terapie budoucnosti

Kateřina Müllerová/

Důvodů, proč je dobré využít služeb mobilní ergoterapie je mnoho. Pacienti nejvíce oceňují možnost včasné profesionální péče v pohodlí domova bez nutnosti čekat na přidělení rehabilitací ve spádové oblasti.

 Jak také všichni víme, populace stárne a tento způsob péče je a bude pro starší pacienty i jejich rodiny nejvýhodnější.

Co je ergoterapie?

Ergoterapie je léčebná terapie, která je primárně určena osobám s postižením, ale také se využívá u osob po úrazech, nemocech a událostech, které je jistým způsobem omezily v běžném životě.

Těmto lidem pomáhá rozvíjet nebo znovunabývat motorické a psychické schopnosti, zvládat sebeobsluhu, věnovat se práci, zábavě a žít v rámci možností naplněný život.

Ergoterapie je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí, podporuje také posun na úrovni psychické, emocionální a sociální.

Nácvik jemné motoriky

Terapie jemné motoriky je cíleně zaměřena na podporu funkce ruky. Pokud funkci nelze obnovit, je možné ji nahradit a kompenzovat Používají se metody stimulační, podpůrné, manipulační a úchopové cvičení.

 • nácvik úchopu, manipulace s předměty
 • nácvik koordinace
 • nácvik taxe
 • mobilizace kloubů horní končetiny
 • měkké techniky
 • mirror therapy
 • nácvik grafomotoriky
 • kompenzace úchopu
 • podpora senzorického vnímání

Kognitivní trénink 
(paměť a poznávací funkce)

Kongintivní trénink představuje aktivity, které se zaměřují na paměť a poznávací funkce. Snaží se rozvíjet pozornost, verbální složku, časoprostorovou orientaci, úsudek, zefektivnění práce s informacemi. Kognitivní trénink má následný pozitivní efekt v oblasti běžných denních aktivit.

 • Paměť
 • Pozornost, koncentrace
 • Rychlost zpracování informací, pohotovost
 • Emocionální seberegulace
 • Kognitivní procesy, které zahrnují schopnost člověka organizovat své myšlenky a činnosti, stanovovat priority, efektivně hospodařit s časem a rozhodovat se
 • Řeč, schopnost vyjadřování a porozumění
 • Prostorová orientace

Kondiční ergoterapie (psychologická či tvůrčí)

Jejím cílem je udržet a posílit všechny zdravé funkce, podporovat fyzickou a psychickou aktivitu, motivovat k volnočasovým aktivitám. Podporuje cestu k životní pohodě a duševnímu zdraví a zlepšení kvality života. 

Terapii vždy volíme dle zájmů a zaměření klienta. Mohou to být volnočasové aktivity, tvůrčí, výtvarné techniky, zahradní terapie, práce s keramickou hlínou, trénink paměti, hry…

Terapie prostřednictvím keramické hlíny

Keramická hlína je úžasný terapeutický prostředek, jak po stránce úchopu a koordinace horních končetin, tak i po stránce prožitkové (psychické). Hlína nám nabízí obrovskou škálu využití v rámci ergoterapie. Práce s keramickou hlínou přináší pocit uvolnění, seberealizaci, kdy tvořivou formou podporujeme senzoriku, kognici i motoriku. Nedílnou součástí práce s hlínou je relaxační efekt.

Poradenství

Řeší doporučení a využití kompenzačních pomůcek, úpravu životního a pracovního prostředí, režimová opatření a prevenci pozdních následků (sekundární změny).

Kompenzace mobility – chodítka, úchopu, hygieny…

V čem tkví výhody mobilní ergoterapie?

 • možnost včasné rehabilitace
 • individuální přístup
 • nemusíte nikde cestovat
 • nemusíte shánět doprovod
 • rehabilitujete v pohodlí vlastního domova
 • k nácviku soběstačnosti můžeme pracovat dle vašich potřeb v domácím prostředí
 • ergonomie na míru vašim potřebám
 • doporučení a vyzkoušení vhodných pomůcek a kompenzací na domácí trénink

Ergoterapie je mým posláním

Práce ergoterapeuta mě naplňuje – dává mi hluboký smysl pomáhat lidem, který je obohacen kreativitou a individuálním přístupem ke každému klientovi.

Ráda improvizuji a vymýšlím, jak podpořit klienta v jeho soběstačnosti, zdraví a nezávislosti přes handicap či onemocnění, které mu vzalo jeho dovednosti, obratnost či pohyblivost. 

Kateřina Müllerová, DiS, ergoterapeut

https://mobilni-ergoterapie-brno.cz

Uveřejněno

v

od

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *