Lidský život je o hledání rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií

Markéta Jurištová/

Prezentace článku vytvořená pomocí AI: zde/

Vývojem našeho vědomého „Já“ se zákonitě nějak vyvíjí také naše nevědomá stránka. 

Představte si velkou vodní planetu, na jejímž povrchu jsme my, žijící lidé, jako krystalky napůl ponořené v oceánu nevědomí. Zkuste si představit, že tyto krystalky mají tvar malých kuliček. Polovina kuličky nad hladinou je naše vědomá energie a ta pod hladinou je nevědomá (opačného pohlaví). Na svět totiž přicházíme celí, jsme jedno, složené ze dvou energií (Jing a Jang), ze dvou psychických entit: mužské a ženské. Vědomí se vynořuje postupně a zhruba ve třech letech si dítě začne uvědomovat samo sebe jako samostatnou bytost. Lidská duše ale není jen ženská, nebo jen mužská, má v sobě energii obou pohlaví. Podle fyziologie (zpravidla) pak jeden druh energie – osobnosti převáží a člověk se identifikuje jako chlapec, nebo dívka. 

Je pochopitelné, že proto, aby se krystalky udržely jakž takž na hladině, je potřeba rovnováha a také spolupráce obou energií, vědomé i nevědomé. Pokud se nám podaří spojit se s naší vnitřní druhou polovinou, získáme láskyplnou bytost, která nám bude pomáhat ve vědomém životě. Je to mocná energie nevědomí, která dokáže léčit duši a tím i tělo, protože emoce ovlivňují naši imunitu.

Imunitní systém ovlivňuje i to, co si myslíte a co cítíte. To, co se děje v naší mysli, má okamžitý vliv na naše zdraví. Mozek v případě emočního nepohodlí detekuje hrozbu, proti které se má bránit, (starost, smutek nebo úzkost),- biomarkery zánětu a index citokinů v těle se zvyšují.

Oslabený imunitní systém spojený s psychickým nepohodlím přitom zvyšuje riziko srdečních onemocnění, může být spouštěčem cukrovky, ale i nějakého autoimunitního onemocnění.

Jak v sobě poznat energii vnitřního muže, či ženy?

I když je toto působení v podstatě nepřetržité a jeho vliv je patrný také v příjemných situacích (kreativita, výborný nápad, použijete správné slovo ve správnou chvíli, atd), tak snadněji poznáte temné – nepříjemné působení. Zkuste se v negativních situacích trochu více pozorovat, mentálně se vzneste pár metrů nad zem a pozorujte sebe a ostatní aktéry z nadhledu.

Ve své podstatě je život člověka neustálou kultivaci a růstem počtu zkušeností s láskou mezi muži a ženami. Jde tedy o jakousi vztahovou energii mezi energiemi obou pohlaví, obecně, mezi protipóly Jin a Jang, energiemi světla a temnoty. Možná je tento neustálý vývoj a snaha o rovnováhu tou nejdůležitější hnací silou našeho vesmíru.


Další čtení o tomto tématu: Archetypy anima a animy v lidském nevědomí

Úžasná tematická přednáška českého hlubinného psychologa: https://www.youtube.com/watch?v=cq81iGWhYMM


Uveřejněno

v

od

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *