Štítek: kvantová fyzika

 • Iluze nebo skutečnost?

  Iluze nebo skutečnost?

  Rostislav Szeruda/  Když se díváme na nějaký film v televizi nebo v kině máme pocit, že sledujeme spojitý tok děje. Přesto film, na němž je tento děj zaznamenán, obsahuje pouze 25 políček na časový úsek jedné sekundy. To znamená, že dvě události následující v naší mysli po sobě s odstupem 40 milisekund a méně již…

 • Jak ve spánku plyne čas?

  Jak ve spánku plyne čas?

  Rostislav Szeruda/ Subjektivní vjem plynutí času nemusí být důsledkem jakési změny rychlosti průběhu elektrochemických reakcí v našem mozku, ale může být dán tím, že v soustavě psýché, v důsledku kvantově-relativistických efektů, čas plyne jinak než v okolním prostoru. Existuje-li duše jako fyzikální hmotný objekt, jenž podléhá zákonům kvantového „mikrosvěta“, měly by se u něj projevovat…

 • Jak si mozek si neustále udržuje představu o poloze a pohybu všech částí našeho těla?

  Jak si mozek si neustále udržuje představu o poloze a pohybu všech částí našeho těla?

  Rostislav Szeruda/ Představme si, že si čteme knížku a dostaneme chuť se napít trochu čaje ze šálku, jež leží kousek od nás na stole. Pohledem zběžně zkontrolujeme polohu šálku na stole. Pak naše ruka automaticky zamíří k šálku, prsty se rozevřou do správné polohy a uchopí ouško šálku – ani příliš silně ani slabě. Naše…

 • Pokud vás kvantová fyzika nešokovala, ještě jste ji nepochopili

  Pokud vás kvantová fyzika nešokovala, ještě jste ji nepochopili

  Rostislav Szeruda/ Hmotné objekty a struktury jsou tvořeny chemickými sloučeninami, které obsahují molekuly, jež se skládají z atomů chemických prvků. Atomy však nejsou základní stavební jednotkou hmoty, protože jsou tvořeny ještě elementárnějšími částicemi, jako jsou protony, neutrony, elektrony a fotony – částice světla. Ani to ale nejsou všechny elementární částice. Existují piony, kaony, hadrony, hyperony,…

 • Kvantová duše- Človíček – homunkulus

  Kvantová duše- Človíček – homunkulus

  Rostislav Szeruda/ Představme si, že si čteme knížku a dostaneme chuť se napít trochu čaje ze šálku, jež leží kousek od nás na stole. Pohledem zběžně zkontrolujeme polohu šálku na stole. Pak naše ruka automaticky zamíří k šálku, prsty se rozevřou do správné polohy a uchopí ouško šálku – ani příliš silně ani slabě. Naše…

 • Schrödingerova kočka a nový pohled na svět/rozhovor

  Schrödingerova kočka a nový pohled na svět/rozhovor

  Rostislav Szeruda/ Markéta Jurištová/ Rozhovor pro internetový deník Neviditelný pes/ „Když laik mluví o „realitě“ má vždy na mysli cosi zcela evidentně známého, zatímco podle mě je nejdůležitějším a nesmírně obtížným úkolem naší doby pracovat na vytvoření nové představy o realitě.“ Wolfgang Pauli Těm z vás, kteří mají aspoň malou povědomost o kvantové fyzice, určitě nemusím…